Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Nu inleds verkställandet av luftvårdsprogrammet

Miljöministeriet 7.9.2020 7.34 | Publicerad på svenska 14.9.2020 kl. 14.57
Nyhet

Miljöministeriet har i dag tillsatt ett nätverk med tanke på verkställandet av luftvårdsprogrammet. Nätverket har i uppgift att planera, stödja, genomföra och följa upp verkställigheten av det nationella luftvårdsprogrammet. Nätverkets mandatperiod är 7.9.2020–31.3.2023.

Statsrådet godkände i mars 2019 det nationella luftvårdsprogrammet 2030. Målet med luftvårdsprogrammet är att minska de olägenheter för hälsan som luftföroreningar orsakar och att förbättra människornas livsmiljö samt att förebygga försurning och övergödning av ekosystemen. En god luftkvalitet minskar befolkningens exponering för luftföroreningar och påverkar därmed folkhälsan och även kostnaderna inom social- och hälsovårdssektorn.

Ordförande för nätverket är regeringsrådet Oili Rahnasto från miljöministeriet. Nätverkets uppgift är förutom att verkställa det gällande nationella luftvårdsprogrammet också att vid behov ta fram förslag till hur programmet kan uppdateras. Luftvårdsprogrammet ska uppdateras vart fjärde år.

Mer information:

Katja Ohtonen, specialsakkunnig, generalsekreterare för nätverket för verkställande av luftvårdsprogrammet, [email protected]