Hoppa till innehåll
Media

Noggrannare bedömning av olägenheter orsakade av buller

miljöministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2021 13.46
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag utfärdat en förordning om bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning. Det blir allt viktigare att beakta ljudmiljön, eftersom byggande i närheten av bullerområden har blivit vanligare och omgivningsbuller samt exponeringen för det har ökat. Det finns också allt mer information om bullrets negativa effekter på människans hälsa.

Den reviderade förordningen om omgivningsbuller preciserar förfarandena för bedömning av antalet personer som utsätts för buller och fastställer sätt för bedömning av bullrets effekter på hälsan. Dessutom föreskrivs det om rapportering av utredningar och handlingsplaner samt om förmedling och lagring av information. Syftet med regleringen är att minska antalet personer som utsätts för buller och att minska olägenheter av buller.

Hälsoolägenheterna orsakade av buller tar sig oftast uttryck i sömnstörningar och stress som leder till funktionsstörningar i hjärta och cirkulationsorgan. Bullrets effekter på hälsan har bedömts i fråga om kranskärlssjukdomar, allvarliga sömnstörningar och buller med betydande störande effekt.

Tillämpningen av förordningen gäller de största befolkningskoncentrationerna samt de livligaste vägarna, järnvägarna och flygplatserna. De utredningsskyldiga kommunerna, Trafikledsverket och Finavia utarbetar bullerutredningar vart femte år. Det ska ges information om möjlighet att framföra åsikter om utredningarna.

Förordningen träder i kraft den 15 december 2021 och ersätter statsrådets förordning om bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning 823/2018.

Mer information

Ari Saarinen
Miljöråd
tfn 050 413 7664,
[email protected]