Hyppää sisältöön
Media

Melun haittavaikutukset arvioidaan aikaisempaa tarkemmin

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 9.12.2021 13.46
Tiedote

Valtioneuvosto on tänään antanut asetuksen meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista. Ääniympäristön huomioiminen on aikaisempaa tärkeämpää, koska melualueiden läheisyyteen rakentaminen, ympäristömelu ja sille altistuminen ovat lisääntyneet. Myös tietoa melun haittavaikutuksista on entistä enemmän.

Nyt uudistetulla ympäristömeluasetuksella tarkennetaan menettely, jolla arvioidaan melulle altistuneiden määrää, ja määritellään melun terveysvaikutusten arviointitapa. Lisäksi säädetään selvitysten ja toimintasuunnitelmien raportoinnista sekä tavoista, joilla tietoa välitetään ja tallennetaan. Sääntelyn tarkoituksena on pienentää melulle altistuvien joukkoa ja vähentää melun haittavaikutuksia.

Melun terveyshaitat ilmenevät useimmiten unihäiriöinä sekä stressivaikutusten kautta sydämen ja verenkiertoelimistön toimintahäiriöinä. Terveysvaikutuksia on arvioitu sepelvaltimotaudin, vakavan unihäiriön ja melun merkittävän häiritsevyyden kohdalla.

Asetuksen soveltaminen koskee suurimpia väestökeskittymiä sekä vilkkaimpia teitä, rautateitä ja lentopaikkoja. Selvitysvelvolliset kunnat, Väylävirasto ja Finavia laativat meluselvitykset viiden vuoden välein. Niistä on tiedotettava ja annettava mahdollisuus esittää mielipide.  

Asetus tulee voimaan 15.12.2021 ja korvaa valtioneuvoston asetuksen meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista 823/2018.

Lisätietoja

Ari Saarinen
Ympäristöneuvos
p. 050 413 7664,
[email protected]