Hoppa till innehåll
Media

Nästan två miljarder euro i räntestödslån för att främja byggandet av bostäder till rimligt pris

miljöministeriet
Utgivningsdatum 13.1.2022 13.23
Pressmeddelande

Statsrådet har fattat beslut om 2022 års dispositionsplan för bevillningsfullmakterna när det gäller statligt understödd bostadsproduktion. Målet är att främja produktionen av hyresbostäder till rimligt pris genom att fördela räntestödsfullmakter till ett belopp av sammanlagt 1,95 miljarder euro.

Tack vare räntestödsfullmakterna kan cirka 9 360 nya bostäder byggas och cirka 4 230 bostäder renoveras grundligt. Utöver räntestödsfullmakterna fördelas en fullmakt på 285 miljoner euro för borgenslån. Med fullmakten för borgenslån uppskattar man kunna bygga cirka 300 bostäder.

Vid fördelningen av fullmakten har man prioriterat projekt med långfristigt räntestöd. Dessa utgör 90 procent av alla projekt. Av räntestödslånen beviljas 73 procent (75 procent 2021) för produktion av hyresbostäder. För så kallade normala hyresbostäder anvisas en andel på 41 procent (44 procent 2021) och för bostäder avsedda för grupper med särskilda behov anvisas en andel på 23 procent (20 procent 2021) av fullmakten. För så kallade korta hyresbostadslån anvisas en andel på 10 procent (11 procent 2021) och för bostadsrättsbostäder en andel på 27 procent (25 procent 2021) av fullmakten.

Lånefullmakten för normala hyresbostäder med långfristigt räntestöd är 800 miljoner euro (792 miljoner euro 2021). Med hjälp av fullmakten uppskattar man kunna bygga sammanlagt 3 500 nya hyresbostäder, renovera 1 400 bostäder grundligt och anskaffa 100 hyresbostäder.               

För korta hyresbostadslån anvisas en fullmakt på 200 miljoner euro (198 miljoner euro 2020). Med fullmakten uppskattar man kunna bygga omkring 1 000 hyresbostäder.

Närmare 4000 bostäder för grupper med särskilda behov

Bostäder för grupper med särskilda behov stöds med räntestödslån och investeringsunderstöd i samband med det. I statsbudgeten för 2022 uppgår fullmakten att bevilja understöd till 90 miljoner euro (90 miljoner euro även 2021). Stöd beviljas i första hand sådana bostadsprojekt som är avsedda för de grupper med särskilda behov som har den svåraste bostadssituationen, såsom långtidsbostadslösa, personer med utvecklingsstörning, klienter inom psykiatrisk rehabilitering samt äldre med minnesstörningar. Lånefullmakten för bostäder för grupper med särskilda behov är 415 miljoner euro (358 miljoner euro 2021). Beloppet används till lån för att bygga uppskattningsvis 3 100 bostäder och grundlig renovera 600 bostäder.

För bostadsrättsbostäder anvisas en fullmakt på 530 miljoner euro (447 miljoner euro 2020). Med fullmakten beräknar man kunna bevilja lån för byggande av cirka 1 800 bostäder och grundlig renovering av 2 200 bostäder. En stor del av bostadsrättshusen är i behov av grundlig renovering, och detta ökar behovet av lån.

Det föreslås att en fullmakt på 5 miljoner euro ska delas ut för delägarbostäder (5 miljoner euro 2020). Med fullmakten beräknar man kunna bygga cirka 30 bostäder.

Stöd även för områden utanför tillväxtcentrumen

Räntestödslån kan också beviljas för byggande eller grundlig renovering av hyresbostäder utanför tillväxtcentrumen. Dessa områden kan beviljas stöd om det byggs bostäder för grupper med särskilda behov eller om behovet av bostäder växer till exempel på grund av en stor investering som skapar arbetsplatser. Stöd kan också beviljas om kommunerna behöver stöd för att anpassa sitt bostadsbestånd.

Ytterligare information

Jorma Pietiläinen
Överinspektör
Miljöministeriet
0295 250 228
[email protected]

Kimmo Huovinen
Biträdande direktör
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA
0295 250822
[email protected]

Emma Kari