Hyppää sisältöön
Media

Kohtuuhintaisen asuntorakentamisen edistämiseen lähes kaksi miljardia euroa korkotuettua lainaa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 13.1.2022 13.23
Tiedote

Valtioneuvosto on päättänyt vuoden 2022 valtion tukeman asuntotuotannon hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelmasta. Tavoitteena on edistää kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoa, jakamalla korkotukivaltuuksia yhteensä 1,95 miljardin euron edestä.

Korkotukivaltuuksilla voidaan rakentaa noin 9 360 uutta ja peruskorjata noin 4 230 asuntoa. Korkotukivaltuuksien lisäksi jaetaan 285 miljoonaa euroa takauslainojen valtuutta. Takauslainavaltuudella arvioidaan rakennettavan noin 300 asuntoa.

Valtuuden jaossa on painotettu pitkän korkotuen hankkeita, joiden osuus kaikista hankkeista on 90 prosenttia. Vuokra-asuntotuotannon osuus korkotukilainoista on 73 prosenttia (75 % v. 2021). Ns. normaaleihin vuokra-asuntoihin osoitetaan 41 prosentin (44 % v. 2021) osuus ja erityisryhmille tarkoitettuihin asuntoihin 23 prosentin (20 % v. 2021) osuus valtuudesta. Ns. lyhyille vuokra-asuntolainoille osoitetaan 10 prosentin (11 % v. 2021) osuus ja asumisoikeusasuntoihin 27 prosentin (25 % v. 2021) osuus valtuudesta.

Pitkän korkotuen normaalivuokra-asuntojen lainoitusvaltuus on 800 miljoonaa euroa (792 milj. euroa v. 2021). Tehtyjen arvioiden mukaan valtuuden turvin voidaan rakentaa yhteensä 3 500 uutta vuokra-asuntoa, perusparantaa 1 400 asuntoa ja hankkia 100 vuokra-asuntoa.               

Lyhyille vuokra-asuntolainoille osoitetaan 200 miljoonan euron (198 milj. euroa v. 2020) valtuus. Valtuudella arvioidaan rakennettavan noin 1 000 vuokra-asuntoa.

Rakentamisen korkeasuhdanteen vuoksi korkotukilainoja jaettaessa kiinnitetään erityistä huomiota rakennuskustannusten kehitykseen ja varmistetaan, ettei toisiaan vastaavien ARA-hankkeiden kustannuskehitys ole nopeampaa kuin yleinen rakennuskustannusten kehitys.

Lähes 4000 asuntoa erityisryhmille

Erityisryhmien asuntoja tuetaan korkotukilainalla sekä siihen liittyvällä investointiavustuksella. Vuoden 2022 talousarviossa avustusvaltuuden määrä on 90 miljoonaa euroa (90 milj. euroa myös v. 2021). Tukea myönnettäessä etusijalla ovat kaikkein vaikeimmassa asuntotilanteessa oleville erityisryhmille – pitkäaikaisasunnottomille, kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja muistioireisille –  tarkoitetut asuntohankkeet. Erityisryhmien asuntojen lainoitusvaltuus on 415 miljoonaa euroa (358 milj. euroa v. 2021), jolla arvioidaan lainoitettavan 3 100 asunnon rakentaminen ja 600 asunnon perusparantaminen.

Asumisoikeusasunnoille suunnattava valtuus on 530 miljoonaa euroa (447 milj. euroa v. 2020). Valtuudella arvioidaan voitavan lainoittaa noin 1 800 asunnon rakentaminen ja 2 200 asunnon perusparantaminen. Aiempaa suurempi osa asumisoikeustaloista on perusparannuksen tarpeessa ja tämä lisää lainoituksen tarvetta.

Osaomistusasuntoja varten valtuutta ehdotetaan jaettavaksi 5 miljoonaa euroa (5 milj. euroa v. 2020). Tällä arvioidaan rakennettavan noin 30 asuntoa.

Tukea myös kasvukeskusten ulkopuolelle

Korkotukilainoja voidaan myöntää myös kasvukeskusten ulkopuolelle vuokra-asuntojen rakentamiseen tai perusparantamiseen. Näille alueille voidaan myöntää tukea, jos asuntoja rakennetaan eritysryhmille, tai jos asuntotarve kasvaa esimerkiksi suuren investoinnin tuomien työpaikkojen vuoksi. Tukea voidaan myöntää myös, jos kunnat tarvitsevat tukea asuntokantansa sopeuttamiseen.

Lisätietoja

Jorma Pietiläinen
ylitarkastaja
ympäristöministeriö
0295 250 228
[email protected]

Kimmo Huovinen
apulaisjohtaja
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA
0295 250 822
[email protected]