Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik förberedde sig inför nästa veckas klimatseminarium

miljöministeriet
Utgivningsdatum 30.1.2020 11.56
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik sammanträdde torsdagen den 30 januari för att förbereda sig inför det klimatseminarium som regeringen håller den 3–4 februari under temat En rättvis omställning till ett klimatneutralt samhälle. Fokus ligger på hur skillnaden mellan klimatåtgärderna och åtagandena kan överbyggas och hur klimatpolitiken påverkar Finland.

”Målet om ett klimatneutralt Finland har blivit en fråga för hela folket: såväl medborgare som företag ger starkt stöd för en ambitiös klimatpolitik. Vi har tagit del av Klimatpanelens budskap om att det fortfarande finns en klyfta mellan våra mål och de åtgärder som det fattats beslut om. Vid mötet ska vi tillsammans se närmare på klimatåtgärderna som helhet och på hur vi kan uppnå klimatneutralitet före 2035. Vi vill säkerställa att åtgärderna för att minska utsläppen framskrider snabbt och konsekvent, och att de också riktas rättvist”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Ministrarna fick också lägesrapporter om åtgärdshelheten inom markanvändningssektorn och om Den europeiska gröna given (Green Deal).

Den omfattande åtgärdshelheten inom markanvändningssektorn inbegriper både åtgärder som syftar till utsläppsminskningar och åtgärder som ska stärka kolsänkorna. Under ledning av jord- och skogsbruksministeriet kommer man att arbeta för skogsvård, beskogning, minskad avskogning, en minskning av utsläppen från myr- och torvmarker, skötsel av torvmarker samt en minskning av utsläppen från jordbruksmark och ökad koldioxidbindning. I helheten ingår också ett forsknings- och utvecklingsprogram där det tas fram ny information bland annat till stöd för beräkningar av utsläpp och kolsänkor inom markanvändningssektorn. Åtgärdshelheten kommer senare att integreras i det klimatprogram för markanvändningssektorn som utarbetas när den nya klimatlagen har trätt i kraft.

Den europeiska gröna given, som kommissionen offentliggjorde i december, är en övergripande färdplan för hur EU ska bygga sin ekonomi på en hållbar grund. Den omfattar åtgärder som berör olika sektorer och inbegriper till exempel en europeisk klimatlag, en uppdatering av utsläppsminskningsmålen för 2030, ett program för cirkulär ekonomi och ett program som syftar till att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Ministrarna konstaterade att EU:s ambitiösa klimatpolitik också stöder uppnåendet av regeringens klimatmål. Finlands målsättning är att EU ska sträva efter att minska utsläppen med minst 55 procent före 2030. Finland driver en ambitiös linje när det gäller att ha föregripande inflytande kring Den europeiska gröna given.

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik ska med beaktande av social rättvisa och internationell konkurrenskraft styra genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller främjande av målet om klimatneutralitet, stärkande av kolsänkorna och klimat- och energipolitiskt beslutsfattande. Ministerarbetsgruppens sammansättning ändrades när utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari blev medlem i gruppen i stället för Europaminister Tytti Tuppurainen.

Mer information:

Riikka Yliluoma, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 050 414 16 82, [email protected]