Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä keskusteli valtioneuvoston omistajapoliittisesta linjauksesta ja sai tilannekatsauksen toimialojen vähähiilitiekartoista

Ympäristöministeriö
19.5.2020 11.05
Tiedote

Ilmasto- ja energiapolittiinen ministerityöryhmä keskusteli tiistaina 19.5. valtioneuvoston omistajapoliittisista linjauksista Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen esittelyn pohjalta. Valtioneuvoston uudet omistajapoliittiset linjaukset hyväksyttiin 8. huhtikuuta. Ne huomioivat nyt ensimmäistä kertaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet, Suomen tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamisen.

”Ministeri Tuppuraisen johdolla laaditut omistajaohjauksen periaatteet painottavat ensi kertaa ilmastotavoitteita. Valtio edellyttää, että sen omistamat yhtiöt selvittävät ilmastonmuutoksen vaikutukset omaan liiketoimintaansa ja huomioivat nämä strategiatyössään. Näin yhtiöt voivat olla edelläkävijöitä ja tuottaa aktiivisesti niitä ratkaisuja, joilla ilmastonmuutos ja luontokato pysäytetään”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Toimialojen vähähiilitiekartat valmistuvat pääosin kesäkuussa

Ministerityöryhmä sai myös tilannekatsauksen toimialakohtaisten vähähiilisyyden tiekarttojen valmistelusta. Viime syksynä käynnistynyt tiekarttatyö on edennyt koronakriisistä huolimatta valtaosin suunnitelmien mukaisesti. Suurten energiaintensiivisten toimialojen (kemia, metsä, teknologia ja energia) tiekartat valmistuvat kesäkuussa, ja myös yhdeksän muun toimialan tiekarttatyöstä päätulokset ovat valmiina kesäkuun alkuun mennessä. Alustavien tulosten mukaan monia teollisuusprosesseja on sähköistettävä, mikä edellyttää, että saatavilla on riittävän paljon päästöttömästi tuotettua sähköä. Tiekartat tuovat esiin lupaavia kehityskulkuja, joilla on merkittävä rooli Suomen vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa.

Tiekarttatyön antia hyödynnetään hallituksen ilmasto- ja energiastrategian sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman valmistelutyössä ja ne antavat myös eväitä koronakriisin jälkeiseen talouden jälleenrakennukseen ilmastokestävällä tavalla. Eräät toimialat suunnittelevat jo tapoja tiekarttojen toimeenpanemiseksi.

Laajat kansalais- ja sidosryhmäkeskustelut ilmastolain uudistuksessa, ilmastoruokaohjelman valmistelu käynnistynyt

Ministerit kuulivat yhteenvedon ilmastolain uudistamisesta järjestetyistä kuulemisista. Ilmastolain uudistuksesta on kuultu kansalaisia ja keskeisiä sidosryhmiä useilla eri foorumeilla: kansalaistapaamisissa, verkkokyselyillä, webinaareissa, alueellisilla kirjastokiertueilla, kouluvierailuilla, sosiaalisessa mediassa ja kohdennetuissa sidosryhmätapaamissa. Osallistuminen on ollut aktiivista, ja valmistelun tueksi on saatu runsaasti hyvää aineistoa. Hallituksen esitys ilmastolain uudistamiseksi on määrä valmistua alkuvuonna 2021.

Maa- ja metsätalousministeriö antoi ministerityöryhmälle katsauksen ilmastoruokaohjelman valmisteluun. Ohjelmassa keskitytään erityisesti toimintaan pellolta eteenpäin, ja sen tavoitteena on tukea yhteiskunnan siirtymistä kohti ilmastokestävää ruokajärjestelmää. Ohjelman valmistelu käynnistyi helmikuussa ja toukokuussa sen puitteissa käydään paikallisia dialogeja mm. Kemijärvellä, Tampereella ja Raaseporissa. Dialogit jatkuvat syksyllä. Ohjelman on määrä valmistua kesään 2021 mennessä.

Biotalousstrategian päivitys alkaa, julkiseen puurakentamiseen kansalliset tavoitteet kesäkuussa

Ministerit keskustelivat myös biotalousstrategian päivityksen lähtökohdista ja tavoitteista työ- ja elinkeinoministeriön alustuksen pohjalta. Suomen kansallisen biotalousstrategian päivityksen tavoitteena on, että uusiutuvista luonnonvaroista jalostetaan Suomessa vahvaan osaamiseen perustuvia korkean lisäarvon tuotteita ja palveluita, joilla tuetaan Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä.

Ministerit saivat myös tilannekatsauksen puutuotteita ja puurakentamista koskevasta toimenpidekokonaisuudesta. Hallitusohjelman mukaisesti puun käytölle julkisessa rakentamisessa asetetaan tavoitteet, jotka on määrä julkistaa kesäkuun alkupuolella. Työtä jatketaan alueellisilla tavoitteilla. Julkinen sektori on avainasemassa edistämässä rakentamisen kehittymistä niin oman rakennuskannan kuin myös rakentamisen ohjauksen osalta.

Lisätietoja:

Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Riikka Yliluoma, p. 050 414 1682, [email protected]

Eurooppa- ja omistajaohjausministerin erityisavustaja Tino Aalto, p. 029 516 0916, [email protected] (omistajaohjausasiat)