Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade klimatarbetet och åtgärder för att stärka kolsänkorna

miljöministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2022 15.53 | Publicerad på svenska 3.10.2022 kl. 14.28
Pressmeddelande

På fredagen diskuterade ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik den nya klimatårsberättelsen som publiceras i slutet av oktober samt utredningar och ytterligare åtgärder för att stärka kolsänkorna.

Vid ministerarbetsgruppens möte behandlades regeringens klimatårsberättelse som ska överlämnas till riksdagen i slutet av oktober. Klimatårsberättelsen berättar varje år hur klimatarbetet framskrider och hur man håller fast vid målen.

Enligt Statistikcentralens snabbestimat utgjorde markanvändningssektorn år 2021 för första gången en utsläppskälla i stället för en kolsänka. Utsläppsminskningarna inom ramarna för Finlands mål om klimatneutralitet 2035 har beräknats så att Finlands skogar och markanvändningssektorn år 2035 ska binda 21 miljoner ton koldioxidutsläpp. 

I juli godkände statsrådet markanvändningssektorns klimatplan. Planens åtgärder syftar till att åstadkomma en sänka för utsläpp som motsvarar tre miljoner ton koldioxid. Samtidigt kom man överens om ytterligare åtgärder och utredningar för att komplettera markanvändningssektorns klimatplan och svara på kolsänkornas utveckling. Ministerarbetsgruppen fick en översikt över hur verksamheten framskrider.

Jord- och skogsbruksministeriet har beställt en rapport av Naturresursinstitutet om orsakerna till minskningen av kolsänkorna och vad detta innebär med tanke på EU:s LULUCF-åtaganden. Utredningen blir klar i slutet av november, och ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik tar fram ytterligare behövliga åtgärder på basis av utredningen. Skogslagen utvärderas också fram till slutet av mars 2023 och det görs en utredning av hur skogslagen kan främja ökningen av kolsänkan på kort och lång sikt.

För närvarande utarbetas också en ny nationell skogsstrategi som sträcker sig fram till år 2035. Ett av strategins mål är att bevara och öka kolsänkan och främja klimatmålen. Förslaget till skogsstrategi sänds på remiss inom kort. 

Regeringens proposition om ett nytt incitamentssystem för skogsbruket lämnades till riksdagen den 19 september. När det gäller finansieringen av naturvårdsåtgärder för att främja kolinlagring föreslås en betydande tilläggsfinansiering på mer än tio miljoner euro. För att minimera avskogningen förbereds dessutom en avgift för ändring av markanvändningen, och dess beredningsarbete har inletts.

Ministerarbetsgruppen hörde också en sammanfattning av mötet för rundabordsforumet för klimatpolitik där energikrisen och den gröna omställningen behandlades. Under rundabordsforumets diskussioner betonades det att kortsiktiga åtgärder inte får ersätta långsiktiga klimatåtgärder för att främja den gröna omställningen.

Mer information

Riikka Yliluoma
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]