Hallituksen ilmasto­politiikka: kohti hiili­neutraalia Suomea 2035

Sanna Marinin hallitusohjelman (2019) tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Tämä edellyttää nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen vahvistamista.

Koska ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden kato ja ylikulutus ovat saman kestävyyskriisin eri puolia, hallitus pyrkii tarttumaan juurisyihin kokonaisvaltaisesti. Keinoihin kuuluvat uudet ilmastopoliittiset päätökset, lähes päästötön sähkön- ja lämmöntuotanto 2030-luvun loppuun mennessä sekä rakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen, kiertotalouden edistäminen ja ilmastoystävällinen ruokapolitiikka. Verotuksen painopistettä siirretään ympäristöhaittojen verottamiseen. Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen pysäytetään uudistamalla luonnonsuojelulainsäädäntöä, vahvistamalla luonnon monimuotoisuuden suojelun rahoitusta ja edistämällä luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Tavoitteen edistämistä ohjaa ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo. Hallituksen linjauksen mukaan ilmastopolitiikkaa tehdään avoimesti ja kansalaisia kuunnellen. Päästövähennykset toteutetaan sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesti.

Keväällä 2022 tehdyt päätökset tarvittavista lisätoimista

Hallituksen ilmastotoimien riittävyyttä hiilineutraaliustavoitteen näkökulmasta tarkasteltiin keväällä 2022. Neljä eri tutkimuslaitosta teki keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta riittävyysarvioinnit. Niiden pohjalta hallitus päätti uusista ilmastotoimista.

Hallituksen keskeiset ilmastoon liittyvät hankkeet

Hankkeiden etenemistä voi seurata myös hallitusohjelman toimeenpanon seurantasivulla.

Ministerityöryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja

Maria Ohisalo
ympäristö- ja ilmastoministeri

Jäsenet

Timo Harakka
liikenne- ja viestintäministeri

Ville Skinnari
kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri

Mika Lintilä
elinkeinoministeri

Antti Kurvinen
maa- ja metsätalousministeri

Hanna Sarkkinen
sosiaali- ja terveysministeri

Thomas Blomqvist
pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Pääsihteeri

Jarmo Muurman
ympäristöneuvos, ympäristöministeriö

Lisätietoja

Jarmo Muurman, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Kiertotalous 0295250185  


Riikka Yliluoma, ministerin erityisavustaja 
ympäristöministeriö, Ympäristö- ja ilmastoministeri 0295250091  


Riikka Lamminmäki, viestintäpäällikkö 
ympäristöministeriö, Viestinnän tulosalue Ympäristöneuvosto  0295250343