Hallituksen ilmastopolitiikka: kohti hiilineutraalia Suomea 2035

Sanna Marinin hallitusohjelman (2019) tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Tämä edellyttää nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen vahvistamista.

Koska ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden kato ja ylikulutus ovat saman kestävyyskriisin eri puolia, hallitus pyrkii tarttumaan juurisyihin kokonaisvaltaisesti. Keinoihin kuuluvat uudet ilmastopoliittiset päätökset, lähes päästötön sähkön- ja lämmöntuotanto 2030-luvun loppuun mennessä sekä rakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen, kiertotalouden edistäminen ja ilmastoystävällinen ruokapolitiikka. Verotuksen painopistettä siirretään ympäristöhaittojen verottamiseen. Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen pysäytetään uudistamalla luonnonsuojelulainsäädäntöä, vahvistamalla luonnon monimuotoisuuden suojelun rahoitusta ja edistämällä luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Tavoitteen edistämistä ohjaa ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari. Hallituksen linjauksen mukaan ilmastopolitiikkaa tehdään avoimesti ja kansalaisia kuunnellen. Päästövähennykset toteutetaan sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesti.

Syksyn 2021 budjettiriihen päätöksillä suuntaa keskeisille ilmastopolitiikan suunnitelmille

Ministerityöryhmä teki keväällä 2021 osana hallituksen puoliväliriihtä analyysin siitä, mitä ilmastotoimia on jo tehty ja miten ne riittävät viemään Suomea polulle, jossa se on hiilineutraali vuonna 2035. Budjettiriihessä syyskuussa 2021 linjattiin tarvittavista toimista päästökaupan piirissä ja taakanjakosektorilla. Budjettiriihen päätöksellä ilmastotoimien riittävyyttä tarkastellaan uudelleen viimeistään keväällä 2022.

Hallituksen keskeiset ilmastoon liittyvät hankkeet

Hankkeiden etenemistä voi seurata myös hallitusohjelman toimeenpanon seurantasivulla.

Ministerityöryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja

Emma Kari
ympäristö- ja ilmastoministeri

Jäsenet

Timo Harakka
liikenne- ja viestintäministeri

Ville Skinnari
kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri

Mika Lintilä
elinkeinoministeri

Jari Leppä
maa- ja metsätalousministeri

Hanna Sarkkinen
sosiaali- ja terveysministeri

Thomas Blomqvist
pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Pääsihteeri

Jarmo Muurman
ympäristöneuvos, ympäristöministeriö

Lisätietoja

Jarmo Muurman, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Ilmasto 0295250185  


Riikka Yliluoma, ministerin erityisavustaja 
ympäristöministeriö, Ympäristö- ja ilmastoministerin esikunta 0295250091  


Riikka Lamminmäki, viestintäpäällikkö 
ympäristöministeriö, Tieto ja viestintä Ympäristöneuvosto  0295250343