Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Hallituksen ilmastopolitiikka: kohti hiilineutraalia Suomea 2035

Sanna Marinin hallitusohjelman (2019) tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Tämä edellyttää nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen vahvistamista.

Koska ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden kato ja ylikulutus ovat saman kestävyyskriisin eri puolia, hallitus pyrkii tarttumaan juurisyihin kokonaisvaltaisesti. Keinoihin kuuluvat uudet ilmastopoliittiset päätökset, lähes päästötön sähkön- ja lämmöntuotanto 2030-luvun loppuun mennessä sekä rakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen, kiertotalouden edistäminen ja ilmastoystävällinen ruokapolitiikka. Verotuksen painopistettä siirretään ympäristöhaittojen verottamiseen. Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen pysäytetään uudistamalla luonnonsuojelulainsäädäntöä, vahvistamalla luonnon monimuotoisuuden suojelun rahoitusta ja edistämällä luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Tavoitteen edistämistä ohjaa ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Hallituksen linjauksen mukaan ilmastopolitiikkaa tehdään avoimesti ja kansalaisia kuunnellen. Päästövähennykset toteutetaan sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesti.

Keskeiset hankkeet

Ministerityöryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja

Krista Mikkonen
ympäristö- ja ilmastoministeri

Jäsenet

Timo Harakka
liikenne- ja viestintäministeri

Ville Skinnari
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri

Mika Lintilä
elinkeinoministeri

Jari Leppä
maa- ja metsätalousministeri

Li Andersson
opetusministeri

Thomas Blomqvist
pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Pääsihteeri

Outi Honkatukia
ympäristöneuvos, ympäristöministeriö

Lisätietoja

Outi Honkatukia, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Ilmasto Ympäristöneuvosto  0295250272  


Riikka Yliluoma, ministerin erityisavustaja 
ympäristöministeriö, Ympäristö- ja ilmastoministerin esikunta 0295250091  


Riikka Lamminmäki, viestintäpäällikkö 
ympäristöministeriö, Tieto ja viestintä Ympäristöneuvosto  0295250343