Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik: Åtgärderna efter coronavirusepidemin ska stödja omställningen till ett klimatneutralt samhälle

miljöministeriet
Utgivningsdatum 1.4.2020 10.24
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik sammanträdde onsdagen den 1 april för att diskutera de ekonomiska åtgärder som ska vidtas efter coronavirusepidemin och åtgärdshelheten för en rättvis omställning.

För närvarande fokuserar Finland och regeringen på att hantera den akuta coronakrisen, men samtidigt måste man förbereda åtgärder som bidrar till att få landet på fötter igen efter krisen. EU-ländernas ledare beslutade förra veckan att EU efter krisen ska stimulera unionens ekonomi så att åtgärderna ligger i linje med Den europeiska gröna given (Green Deal). Ministerarbetsgruppen konstaterade vid sitt möte att också Finlands åtgärder planeras så att de stöder och påskyndar regeringsprogrammets mål i fråga om klimat och cirkulär ekonomi.

”Det lidande som krisen orsakar måste lindras med alla medel. Genom ekonomisk återuppbyggnad har vi möjlighet att trygga välfärden och arbetsplatserna inte bara idag och i morgon, utan också senare. Ekonomin bör åter styras in på en hållbar bana genom åtgärder som stöder klimatarbetet och omställningen till en cirkulär ekonomi”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

”Vid ramförhandlingarna nästa vecka riktar vi våra resurser för att lösa den akuta krisen. Beredningen av klimatåtgärderna fortsätter dock i enlighet med de riktlinjer som drogs upp under regeringens klimatmöte i Nordsjö”, tillägger Mikkonen.

Ministerarbetsgruppen diskuterade också åtgärdshelheten för en rättvis omställning, dvs. åtgärder genom vilka regeringen tar hänsyn till de konsekvenser av klimatarbetet som eventuellt faller ojämlikt. Sådana politikåtgärder är till exempel den parlamentariska kommittén för social trygghet, rundabordsforumet för klimatpolitik, arbetsgruppen för torvfrågor och en bedömning av konsekvenserna för inkomstfördelningen som en del av statsbudgeten. Som stöd för regeringens arbete pågår också olika utredningar som bland annat gäller ett rättvist livsmedelssystem, bioekonomins roll och klimatpolitikens konsekvenser för inkomstfördelningen. Ministerarbetsgruppens sekretariat följer genomförandet av åtgärdshelheten för en rättvis omställning och rapporterar regelbundet om genomförandet till ministerarbetsgruppen.

Ministerarbetsgruppen behandlade under mötet även Finlands internationella klimatarbete. Klimatförändringen bör integreras i all utrikespolitik. Målet är att i synnerhet påverka stora förorenare, förebygga utsläpp av sot och skapa en grund för export av klimat- och miljölösningar och lösningar inom cirkulär ekonomi.

Ministerarbetsgruppen godkände dessutom den nationella långsiktiga klimatpolitiska plan som ska lämnas till EU-kommissionen och diskuterade responsen i utlåtandena om de föreslagna ändringarna i energieffektivitetslagen.

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik ska med beaktande av social rättvisa och internationell konkurrenskraft styra genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller främjande av målet om klimatneutralitet, stärkande av kolsänkorna och klimat- och energipolitiskt beslutsfattande.

Mer information:

Riikka Yliluoma, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 050 414 16 82, [email protected]

Krista Mikkonen regeringen