Hyppää sisältöön
Media

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä: Koronavirusepidemian jälkeiset toimet tukemaan hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamista

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 1.4.2020 10.24
Tiedote

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä kokoontui keskiviikkona 1.4. keskustelemaan koronavirusepidemian jälkeisistä talouden toimista ja oikeudenmukaista siirtymää koskevasta toimenpidekokonaisuudesta.

Tällä hetkellä Suomi ja hallitus keskittyvät akuutin koronakriisin hoitamiseen, mutta samaan aikaan on jo valmisteltava toimia, joilla maa saadaan takaisin jaloilleen kriisin jälkeen. EU-maiden johtajat linjasivat viime viikolla, että EU elvyttää talouttaan kriisin jälkeen siten, että toimet ovat linjassa EU:n vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) kanssa. Ministerityöryhmä totesi kokouksessaan, että myös Suomen toimet suunnitellaan niin, että ne tukevat ja vauhdittavat hallitusohjelman ilmasto- ja kiertotaloustavoitteita.

”Kriisin aiheuttamaa kärsimystä on vähennettävä kaikin keinoin. Talouden jälleenrakennuksella on mahdollisuus turvata tämän päivän ja huomisen lisäksi myös ylihuomisen hyvinvointi ja työpaikat. Talous tulee palauttaa kestävälle uralle toimilla, jotka tukevat ilmastotyötä ja kiertotalouteen siirtymistä", ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

”Ensi viikon kehysriihessä suuntaamme voimavaramme akuutin kriisin ratkaisuun. Ilmastotoimien valmistelu kuitenkin jatkuu Vuosaaren ilmastokokouksessa tehtyjen linjausten mukaisesti”, Mikkonen jatkaa.

Ministerityöryhmä keskusteli kokouksessaan myös oikeudenmukaisen siirtymän toimenpidekokonaisuudesta, eli toimista, joilla hallitus huomioi ilmastotoimien mahdolliset eriarvoistavat vaikutukset. Tällaisia politiikkatoimia ovat esimerkiksi parlamentaarinen sosiaaliturvakomitea, ilmastopolitiikan pyöreä pöytä, turvetyöryhmä ja tulonjakovaikutusten arvio osana valtion budjettia. Hallituksen työn tueksi on tekeillä myös erilaisia selvityksiä, jotka koskevat esimerkiksi reilua ruokamurrosta, biotalouden roolia tai ilmastopolitiikan tulonjakovaikutuksia. Ministerityöryhmän sihteeristö seuraa oikeudenmukaisen siirtymän toimenpidekokonaisuuden toteutumista ja raportoi siitä ministerityöryhmälle säännöllisesti.

Ministerityöryhmä käsitteli kokouksessaan myös Suomen kansainvälistä ilmastotyötä. Ilmastonmuutos valtavirtaistetaan osaksi kaikkea ulkopolitiikkaa. Tavoitteena on vaikuttaa erityisesti isoihin saastuttajiin, torjua mustan hiilen käyttöä ja luoda pohjaa ilmasto-, ympäristö- ja kiertotalousratkaisujen viennille.

Lisäksi ministerityöryhmä hyväksyi kansallisen pitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (LTS) toimitettavaksi EU-komissiolle ja keskusteli energiatehokkuuslain muutosten lausuntopalautteesta.

Ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän tehtävänä on ohjata hallitusohjelman toteuttamista hiilineutraalisuustavoitteen edistämisen, hiilinielujen vahvistamisen sekä ilmasto- ja energiapolitiikan päätöksenteon osalta sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansainvälinen kilpailukyky huomioiden.

Lisätietoja:

Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Riikka Yliluoma, p. 050 414 1682, [email protected]

Krista Mikkonen hallitus