Hoppa till innehåll
Media

Minister Mikkonen om kommissionens meddelande om den europeiska gröna given: EU ställer om sin ekonomi för att lösa hållbarhetskrisen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 11.12.2019 13.49
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har i dag lagt fram ett förslag som benämns den europeiska gröna given (Green Deal) med åtgärder som ska bidra till att ställa om EU:s ekonomi och lösa hållbarhetskrisen.

”Den gröna given är ett viktigt initiativ för att EU ska bygga sin ekonomi på en hållbar grund. Det här är den enda vägen till att lösa klimatkrisen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och trygga välfärden. Förslaget läggs fram i en kritisk tid. Det ger också en stark signal till det internationella samfundet om att EU har förbundit sig till ledarskap när det gäller att lösa klimatkrisen”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen i samband med klimatmötet i Madrid.

Kommissionen kommer i mars att lägga fram ett förslag till en klimatlag för EU och sommaren 2020 en sammanhållen plan för hur EU:s utsläppsminskningsmål för 2030 kan uppgraderas till minst 50 procent. I juni 2021 ska kommissionen presentera sina planer om hur utsläppshandeln ska ses över och utvidgas.

”Kommissionens förslag utgör en god grund för medlemsländernas och parlamentets diskussion om framtidens Europa. Det är viktigt att politikåtgärderna ligger i linje med målen i klimatavtalet från Paris. Den globala uppvärmningen måste begränsas till 1,5 grader.”

Den europeiska gröna given omfattar såväl transporter som beskattning, livsmedel och jordbruksproduktion, liksom även industrin, infrastrukturprojekt och insatser för att påskynda investeringar i ren energi och cirkulär ekonomi.

”Hållbarhetsmålen bör styra all politik inom EU. Endast på det viset kan vi ta tag i grundorsakerna till hållbarhetskrisen. Den europeiska gröna given är den nya kommissionens inledande initiativ. Det visar att arbetet med att skapa en koldioxidsnål framtid är en prioriterad fråga för EU. Vi ger kommissionen vårt fulla stöd till att snabbt lägga fram lagstiftningsförslag som medlemsländerna kan behandla.”

Mer information:

Riikka Yliluoma, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 4141 682, riikka.yliluoma(at)ym.fi

Krista Mikkonen