Hoppa till innehåll
Media

Minister Mikkonen deltar i FN:s generalsekreterares klimatmöte och ett möte om hållbar utveckling i New York

miljöministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2019 4.21
Pressmeddelande

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen åker den 20–25 september till New York för att delta i det klimatmöte som FN:s generalsekreterare står värd för samt ett möte om hållbar utveckling. De båda mötena hålls under öppningsveckan för FN:s generalförsamling.

Toppmötet måndagen den 23 september uppmanar länderna att strama åt sina åtaganden om utsläppsminskningar och utarbeta planer för klimatneutralitet 2050. Vid mötet har en relativt liten grupp länder fått möjlighet att hålla anföranden: dessa länder har ambitiösa och realistiska planer för hur klimatförändringen kan begränsas, hur en koldioxidsnål utveckling kan finansieras eller hur samhället kan anpassa sig till klimatförändringen. För Finlands del var det regeringsprogrammets mål om klimatneutralitet 2035 som gav Finland möjligheten att bidra med ett anförande. Valet gjordes av mötessekretariatet under ledning av FN:s särskilda sändebud för klimatmötet, Luis Alfonso de Alba, som utnämnts av FN:s generalsekreterare.

”Vi kan med glädje och stolthet presentera Finlands mål om klimatneutralitet 2035. Världen behöver nu mod att handla på annat sätt, och Finland är redo för det. Klimatfrågan är inte ett separat delområde inom politiken, utan en central del av bland annat utrikespolitiken, den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen. Finlands anförande i New York hålls av republikens president Sauli Niinistö, som leder delegationen.

Finland deltar också i mötet i egenskap av ordförande för Europeiska unionens råd.

”Just nu drar EU under vår ledning upp riktlinjer för sin politik så att den ska följa 1,5-gradersmålet. Under hösten färdigställs EU:s långsiktiga klimatstrategi med målet att uppnå klimatneutralitet 2050. När vi nått samförstånd om vårt gemensamma mål kan vi dela upp sträckan i behövliga etapper. Det står klart att också EU:s utsläppsminskningsmål för 2030 måste skärpas betydligt”, säger minister Mikkonen.

Det väntas uppstå nya finansierings- och utsläppsminskningsåtaganden och internationella initiativ under klimatmötet. Finland är partnerland exempelvis i ett initiativ som gäller meteorologi och varningssystem och som har som mål att öka beredskapen för de risker som klimatförändringen medför i de mest sårbara samhällena. Finland stöder också bland annat initiativ som gäller jämställdhet, främjande av klimatåtgärder och hälsa samt en rättvis omställning. Utöver åtagandena kommer mötet också att ge uttalanden om olika teman.

Lördagen före mötet, den 21 september, ordnas de ungas klimattoppmöte, där Finland representeras av Allians rf:s klimatdelegat Sara Nyman. Minister Mikkonen deltar under veckoslutet förutom i de ungas toppmöte också i de evenemang som ordnas kring olika initiativ, och därtill även i Världsnaturfonden WWF:s middag. Minister Mikkonen kommer bland annat att träffa Chiles miljöminister Carolina Schmidt, Meteorologiska världsorganisationen WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas, generalsekreteraren för FN:s konvention om biologisk mångfald Cristiana Paşca Palmer och generalsekreteraren för FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning Ibrahim Thiaw.

FN-mötet om hållbar utveckling utvärderar genomförandet av Agenda 2030

Vid det möte om hållbar utveckling som hålls den 24–25 september sammanträder statscheferna för första gången för att utvärdera framstegen när det gäller de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030). Diskussionen baserar sig på den rapport om hållbar utveckling som getts ut inför toppmötet (Global Sustainable Development Report), och som inte förmedlar någon rosig bild av framstegen så här långt. Analysen av genomförandet av Agenda 2030 har utförts av en oberoende grupp bestående av 15 forskare, bland annat Eeva Furman från Finlands miljöcentral.

Rapporten lyfter fram sex faktorer som är i nyckelställning när det gäller att nå målen för hållbar utveckling. Dessa är människans välbefinnande och handlingsmöjligheter, en hållbar och rättvis ekonomi, hållbara livsmedelssystem, hållbar energi, hållbar stadsutveckling och tryggande av de globala naturresurserna.

”Den här listan visar att målen i Agenda 2030 kan nås endast om vi kan lösa den hållbarhetskris som uppstått till följd av överkonsumtionen av naturresurser, klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald. Detta måste nu en gång för alla tas in i politikens centrum, både hemma och ute i världen”, säger minister Mikkonen.

I anslutning till toppmötet om hållbar utveckling håller minister Mikkonen ett öppningsanförande bland annat vid ett evenemang som ordnas av World Green Building Council och där branschens vision för 2050 om nollutsläpp under byggnadernas hela livscykel offentliggörs.

Mer information:

Riikka Yliluoma, ministerns specialmedarbetare, miljöministeriet, tfn +358 50 414 1682, [email protected] (i New York 20–25 september, obs: tidsskillnad -7 h)

Klimattoppmötet: Outi Honkatukia, chefsförhandlare, miljöministeriet, tfn +358 50 341 1758, (i New York 20–24 september, obs: tidsskillnad -7 h)

Toppmötet om hållbar utveckling: Annika Lindblom, råd för internationella ärenden, miljöministeriet, tfn +358 295 250 163, [email protected] (i New York 20–25 september, obs: tidsskillnad -7 h)

Intervjuförfrågningar: Riikka Lamminmäki, kommunikationschef, miljöministeriet, tfn +358 50 576 2604, [email protected] (i New York 20–25 september, obs: tidsskillnad -7 h)

Följ diskussionen på Twitter

  • #ClimateAction
  • #ClimateSummit
  • #SDGSummit
  • #GSDR (Global Sustainable Development Report)
Krista Mikkonen