Hoppa till innehåll
Media

Minister Emma Kari: Att bekämpa förlusten av biologisk mångfald måste stå på agendan i allt beslutsfattande

miljöministeriet
Utgivningsdatum 30.5.2022 12.36
Pressmeddelande
Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari ja ympäristöoikeuden professori Niko Soininen

Förlusten av biologisk mångfald och de allvarliga följderna av fenomenet kräver att lagstiftningen utvecklas. En föreslagen lösning för att bekämpa förlusten av biologisk mångfald är att stifta en helt ny biodiversitetslag, eller en så kallad naturlag. Vid sitt informationsmöte om klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald den 30 maj berättade miljö- och klimatminister Emma Kari att avsikten är att utreda förutsättningarna att införa ny lagstiftning.

”Vi inleder en juridisk utredning om en helt ny slags naturlag vid miljöministeriet. Målet är helt enkelt att ta fram fler metoder för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Arbetet mot förlusten av biologisk mångfald måste beaktas i allt beslutsfattande i fortsättningen”, sade miljö- och klimatminister Emma Kari vid informationsmötet om klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald.

Ny biodiversitetslag ska styra till att beakta naturen

I maj lämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till revidering av naturvårdslagen. Naturvårdslagen är ett av de viktigaste verktygen för att värna om den biologiska mångfalden i Finland. Den så kallade naturlagen skulle å sin sida bredda innebörden av att trygga naturen och täcka samhällets olika funktioner i högre grad och på ett effektivare sätt.

”Naturlagen innebär en förändring i sättet att tänka när det gäller naturvården i Finland. Lagen kan bredda innebörden av tryggande av naturen så att det omfattar mer än bara det traditionella skyddet av naturobjekt och arter på tillbakagång eller särskilt värdefulla naturobjekt och arter. Naturlagen kan styra till att beakta naturen i hela samhället, vilket förebygger förlust av biologisk mångfald”, konstaterar minister Kari.

I den nya naturlagen kan det till exempel ingå ett mål att stoppa förlusten av biologisk mångfald och ett mål om total icke-försämring. Total icke-försämring innebär att mänsklig påverkan inte leder till utarmning av den biologiska mångfalden. Den nya lagen kan också innehålla bestämmelser som styr till anpassning till naturens bärkraft och till lösningar som återställer och stärker den biologiska mångfalden. Det är nödvändigt att utreda hur nya lagstiftningsmässiga medel att förebygga förlust av biologisk mångfald och förbättra naturens tillstånd samt ett mer omfattande planeringssystem skulle kunna se ut.

Biologisk mångfald säkerställer en fungerande samhällsekonomi

Den allt snabbare förlusten av biologisk mångfald och den ökade medvetenheten om den biologiska mångfaldens betydelse för människor och ekonomin sätter press på lagstiftningen. Detsamma gäller ekonomiska styrmedel, som måste påskynda den gröna omställningen. Ekonomin måste fungera på ett hållbart sätt med tanke på användningen av naturresurser, och vi måste snabbt fasa ut fossila bränslen.

”I Finland är vi beroende av de näringar och den trygghet som vår natur ger. Endast biologisk mångfald gör det möjligt att upprätthålla ekosystemtjänster, vilket säkerställer att vår samhällsekonomi fungerar. Naturen och klimatet måste beaktas i allt beslutsfattande”, understryker minister Kari.

Ytterligare information:

Milja Henttonen
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, förfrågningar om intervjuer med ministern
tfn 050 599 3094
[email protected]

Antti Heikkinen
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 0295 250 231
[email protected]