Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Emma Kari: Luontokadon torjunnan oltava agendalla kaikessa päätöksenteossa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 30.5.2022 12.36
Tiedote
Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari ja ympäristöoikeuden professori Niko Soininen

Luontokato ja sen seurausten vakavuus haastavat sääntelyn kehittämisen. Yhtenä ratkaisuna luontokadon torjumiseksi on esitetty uudenlaista biodiversiteettilakia, eli luontolakia. Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari kertoi 30. toukokuuta ilmastokriisi- ja luontokatoinfossaan, että uuden lainsäädännön edellytyksiä aletaan selvittää.

"Käynnistämme ympäristöministeriössä oikeudellisen selvityksen kokonaan uudenlaisesta luontolaista. Työn tavoite on yksinkertainen, tarvitsemme lisää keinoja luontokadon pysäyttämiseksi. Jatkossa luontokadon torjunnan on oltava mukana kaikessa päätöksenteossa ", ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari sanoi ilmastokriisi- ja luontokatoinfossaan.

Biodiversiteettilaki ohjaisi ottamaan luonnon huomioon

Hallitus antoi toukokuussa esityksen eduskunnalle luonnonsuojelulain uudistamisesta. Luonnonsuojelulaki on yksi tärkeimmistä keinoista turvata Suomen luonnon monimuotoisuutta. Luontolaki puolestaan laventaisi luonnon turvaamisen käsitettä ja läpäisisi nykyistä paremmin ja vaikuttavammin yhteiskunnan eri toiminnot.

"Luontolaki tarkoittaisi ajattelun muutosta suomalaisessa luonnonsuojelussa. Laki voisi laajentaa luonnon turvaamisen käsitettä perinteistä vain erityisen arvokkaiden ja jo taantuneiden uhanalaisten luontokohteiden ja lajien suojelua laajemmaksi. Luontolaki voisi ohjata ottamaan luonnon huomioon läpi yhteiskunnan, mikä ennaltaehkäisisi luontokatoa", ministeri Kari toteaa.

Luontolakiin olisi mahdollista kirjata esimerkiksi tavoite luonnon monimuotoisuuden hupenemisen pysäyttämisestä ja kokonaisheikentymättömyydestä. Kokonaisheikentymättömyys tarkoittaa tilaa, jossa ihmistoimien kokonaisvaikutus ei aiheuta luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä. Uusi laki voisi myös sisältää säännöstöä, joka ohjaisi sopeutumaan luonnon kantokykyyn ja etsimään luonnon monimuotoisuutta palauttavia ja vahvistavia ratkaisuja. Sisältö luontokatoa ehkäiseville ja toisaalta heikentynyttä luonnon tilaa parantaville uusille lainsäädännöllisille keinoille sekä kattavammalle suunnittelujärjestelmälle on tarpeen selvittää.

Monimuotoinen luonto varmistaa kansantalouden toimivuuden

Luontokadon eteneminen ja voimistunut tietoisuus luonnon monimuotoisuuden merkityksestä ihmiselle ja taloudelle asettavat paineita lainsäädännölle. Sama koskee myös taloudellisia ohjauskeinoja, joiden on vauhditettava vihreää siirtymää. Talouden on toimittava luonnonvarojen käytön kannalta kestävästi, ja fossiilisista polttoaineista täytyy päästä kiireellisesti eroon.

"Olemme Suomessa riippuvaisia luontomme luomista elinkeinoista ja turvasta. Vain monimuotoinen luonto mahdollistaa ekosysteemipalveluiden ylläpitämisen, mikä osaltaan varmistaa kansantaloutemme toimivuuden. Luonto ja ilmasto on huomioitava kaikessa päätöksenteossa", ministeri Kari alleviivaa.

Lisätietoja:

Milja Henttonen
ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja, ministerin haastattelupyynnöt
p. 050 599 3094
[email protected]

Antti Heikkinen
ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 0295 250231
[email protected]