Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriets styrningsbrev till ARA för att underlätta konjunkturläget inom bostadsbyggandet

miljöministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2023 15.49
Nyhet

Miljöministeriet har idag sänt ett styrningsbrev till statens bostadsfond ARA om fullmakt att godkänna räntestödslån och om andra åtgärder som syftar till att snabbt underlätta bostadsbyggandet. Åtgärderna genomför de beslut som fattades vid regeringens budgetförhandlingar.

Utifrån styrningsbrevet kan ARA använda den återstående räntestödsfullmakten för projekt med kortvarigt och långvarigt räntestöd fram till utgången av 2023. ARA utlyser ett stöd som kan ansökas kontinuerligt för projekt med kortvarigt räntestöd genast under oktober och påskyndar behandlingsprocessen för ansökningarna. ARA informerar separat om utlysningen. Målet är att den återstående räntestödsfullmakten för 2023 ska användas så effektivt som möjligt.

I samband med budgetförhandlingarna fastställde regeringen att fullmakterna för långfristigt och kortfristigt räntestöd slås samman i dispositionsplanen för fullmakten att bevilja räntestödslån för statsunderstödd bostadsproduktion 2024. Avsikten är att räntestödslån ska kunna beviljas flexiblare enligt efterfrågan.

Övriga åtgärder i styrningsbrevet för att underlätta bostadsbyggandet

Enligt styrningsbrevet ska de projekt med räntestöd som redan pågår vid ARA främjas snabbt men på ett sätt som inte leder till att det sker en avsevärd ökning av byggnadskostnaderna och riskerna för staten.

Vad gäller ansökningar som lämnas in till ARA, är det möjligt att godkänna så kallade förhandlingsentreprenader när objektens kostnader motsvarar prisnivån på konkurrensutsatta objekt av samma typ.

Godkännandet av projekt med kortvarigt räntestöd kan vara grundat särskilt på anskaffningsvärdet och på den initialhyra som är baserad på detta anskaffningsvärde och på det befintliga bostadsmarknadsläget och på beaktandet av riskerna för staten.

För att genomföra riktlinjerna i regeringens budgetförhandlingar finns det anledning för ARA att säkerställa att tolkningarna av initialhyrornas nivåer inte utgör ett hinder för att inleda projekt som är bostadspolitiskt viktiga, särskilt i situationer där det till exempel på grund av olika priser i bostadsbeståndet är svårt att fastställa vilken hyresnivå ett område har.

Mer information

Emma-Stina Vehmanen
specialmedarbetare till minister Mykkänen
tfn 040 847 1992
[email protected]

Tommi Laanti
bostadsråd, enhetschef
tfn 0295 250146
[email protected]

Teppo Lehtinen
överdirektör
tfn 0295 250157
[email protected]