Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriöltä ohjauskirje ARAlle asuntorakentamisen suhdannetilanteen helpottamiseksi

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 20.10.2023 15.49
Uutinen

Ympäristöministeriö lähetti tänään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlle ohjauskirjeen korkotukilainojen hyväksymisvaltuuksista sekä muista toimista, joilla pyritään nopeasti helpottamaan asuntorakentamista. Toimet toteuttavat hallituksen budjettiriihen päätöksiä.

Ohjauskirjeen perusteella ARA voi käyttää jäljellä olevaa korkotukivaltuutta lyhyen ja pitkän korkotuen hankkeisiin vuoden 2023 loppuun saakka. ARA avaa jatkuvan haun lyhyen korkotuen hankkeille heti lokakuun aikana ja kiirehtii hakemusten käsittelyprosessia. ARA tiedottaa hausta erikseen. Tavoitteena on, että jäljellä oleva vuoden 2023 korkotukivaltuus voitaisiin käyttää mahdollisimman tehokkaasti.

Budjettiriihen yhteydessä hallitus linjasi, että vuoden 2024 valtion tukeman asuntotuotannon korkotukivaltuuden käyttösuunnitelmassa pitkän korkotuen ja lyhyen korkotuen valtuudet yhdistetään, jotta korkotukilainoja voidaan myöntää joustavammin kysynnän mukaan.

Muut ohjauskirjeen toimet asuntorakentamisen helpottamiseksi

Ohjauskirjeen mukaan ARAssa jo olevia korkotukihankkeita on edistettävä nopeasti, mutta kuitenkin siten, etteivät rakentamisen kustannukset ja valtiolle koituvat riskit kasva merkittävästi.

ARAssa olevien hakemusten osalta voidaan hyväksyä ns. neuvottelu-urakat silloin, kun kohteiden kustannukset vastaavat saman tyyppisten kilpailutettujen kohteiden hintatasoa.

Lyhyen korkotuen hankkeiden hyväksyminen voidaan perustaa erityisesti hankinta-arvoon ja siihen perustuvaan alkuvuokraan sekä olemassa olevan asuntomarkkinatilanteen ja valtion riskien huomioimiseen.

Hallituksen budjettiriihen linjausten toimeenpanemiseksi ARA:n on syytä varmistaa, etteivät tulkinnat alkuvuokrien tasoista estä asuntopoliittisesti tarpeellisten hankkeiden käynnistymistä varsinkaan tilanteissa, joissa alueen vuokratason määrittäminen on haastavaa esimerkiksi erihintaisen asuntokannan takia.

Lisätietoja

Emma-Stina Vehmanen
ministeri Mykkäsen erityisavustaja
puh. 040 847 1992
[email protected]

Tommi Laanti (23.10. lähtien)
asuntoneuvos, yksikönjohtaja
puh. 0295 250 146
[email protected]

Teppo Lehtinen
ylijohtaja
puh. 0295 250 157
[email protected]