Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet har tillsatt en uppföljningsgrupp för att stödja beredningen av förordningar som ska utfärdas med stöd av bygglagen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 1.11.2023 11.54
Pressmeddelande

Uppföljningsgruppen diskuterar och kommenterar de utkast till förordningar som ska utfärdas med stöd av bygglagen och som är under beredning. Gruppen lägger fram förslag på hur regleringen av byggandet och den administrativa bördan inom byggandet kan lättas upp och byråkratin minskas i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo.

”Regeringens mål är att göra regleringen smidigare och att avveckla normer. Jag hoppas att uppföljningsgruppen kommer att lägga fram konkreta förslag på hur vi bäst kan uppnå detta mål i regleringen av byggandet”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

Gruppen har också till uppgift att öka samarbetet inom fastighets- och byggbranschen och att säkerställa informationsutbytet och växelverkan med de tjänstemän som bereder förordningarna.

Den nu tillsatta gruppens mandatperiod varar fram till den 1 november 2025. Ordförande för gruppen är överdirektör Teppo Lehtinen från miljöministeriet. I gruppen ingår företrädare för de viktigaste intressentgrupperna inom fastighets- och byggbranschen.

Bygglagen, som riksdagen godkände i våras, träder i kraft den 1 januari 2025. Miljöministeriet bereder förordningar som ska utfärdas med stöd av denna lag, såsom miljöministeriets förordningar om klimatdeklaration och materialspecifikation för byggnader, om utredning om rivningsmaterial och byggavfall, om lämnande av byggnadsinformationsmodeller enligt bygglagen och om bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen samt statsrådets förordning om gränsvärdena för koldioxidfotavtrycket från byggnader.

Mer information:

Teppo Lehtinen
överdirektör
tfn 0295 250 157
[email protected]