Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Miljöministeriet beviljar understöd för projekt som förbättrar seniorers boende

Miljöministeriet 23.10.2020 11.56
Pressmeddelande

Miljöministeriets åtgärdsprogram för äldres boende har beviljat kommuner och samkommuner nästan 800 000 euro i understöd för projekt som förbättrar äldres boende.

15 kommuner och två samkommuner lämnade in ansökningar under den första ansökningsomgången för statsunderstöd. Understöd söktes till ett belopp av över 886 000 euro, och 16 sökanden beviljades understöd till ett belopp av sammanlagt 768 732 euro. Nästa ansökningsomgång genomförs nästa år.

De understödda projekten stöder kommunernas beredskap för äldre medborgares boendebehov, de främjar renovering av bostadsbeståndet, skapar olika boendelösningar och utvecklar bostadsområden i en åldersvänligare riktning.

Under denna ansökningsomgång blev kommunernas beredskap inför de föränderliga boendebehoven hos äldre medborgare det viktigaste temat. Till exempel i Haukivuori i Södra Savolax utvecklas med hjälp av understödet ett åldersvänligt tätortsområde där man skapar möjligheter för seniorer och personer med minnessjukdomar att bo i det egna hemmet så länge som möjligt. Tillgängliga rutter som lämpar sig för rullatorer från bostadsområdena till hälsostationen, biblioteket och butiker införlivas i planeringsprocessen för tätortsområdet.

I Tammerfors och i Orivesi förutser man kommande behov som har ett samband med äldres boende genom att utveckla övergångsboende i syfte att utöka mångfalden hos olika boendealternativ.  

Äldre personer behöver tillgänglighetsanpassade bostäder

Finlands befolkning åldras snabbt, och enligt prognoserna kommer över en fjärdedel av finländarna att vara över 65 år om tio år. Andelen äldre medborgare kommer att öka synnerligen snabbt; antalet personer över 85 kommer att fördubblas under de kommande 20 åren.

För närvarande är dock endast 15 procent, dvs. cirka en halv miljon, av Finlands bostäder tillgänglighetsanpassade. Utöver tillgänglighetsanpassning av befintliga bostäder behövs det också fler boendelösningar för äldre.

Syftet med åtgärdsprogrammet för äldres boende (2020-2022), som genomförs under ledning av miljöministeriet, är att förbättra de äldres boendeförhållanden på olika sätt och svara mot de föränderliga boendebehoven hos äldre. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), kommunerna, samkommunerna och flera organisationer deltar också i genomförandet av åtgärdsprogrammet.

Projekt som beviljats understöd

Södra Karelen
Åldersvänligt boende
Beviljat understöd: 59 304 €

Södra Savolax
Äldre- och minnesvänliga tätortsområdet Haukivuori
Understöd beviljat: 69 000 €

Haapajärvi
Utveckling av äldres boende i Haapajärvi
Understöd beviljat: 69 960 €

Jyväskylä
IHANA– bra boende för äldre i Jyväskylä
Understöd beviljat: 39 480 €

Kalajoki
Åldersvänliga Kalajoki – utvecklingsprojektet
Understöd beviljat: 58 800 €

Kemi
Ikävihreä Pruntsi
Beviljat understöd: 58 200 €

Kervo
Marttilanpuisto, en tillgänglig, estetisk och social kvartersträdgård
Understöd beviljat: 18 000 €

Kuopio
Utveckling av äldres boende i samarbete
Understöd beviljat: 45 600 €

Lahtis
Äldres platser och boendebehov (Lahtis stad)
Beviljat understöd: 13 800 €

Lappträsk
Utveckling av belysningen i Lappträsk minnesvänliga tätort
Understöd beviljat: 16 000 €

Lappo
”Mun koto – paras paikka” -projektet
Understöd beviljat: 40 788 €

Marttila
Utredning om  Suviranta bostadskvarters användbarhet – förändringar i verksamhetsomgivningen och utvecklingsbehov
Understöd beviljat: 49 800 €

Mänttä-Vilppula
Stöd och trygghet i byasamhället
Beviljat understöd: 45 000 €

Uleåborg
Hjälpande samhälle
Understöd beviljat: 70 000 €

Tammerfors
Övergångsboende för äldre i Tammerfors och Orivesi
Understöd: 45 000 €

Åbo
Omstrukturering av äldreomsorgen
Understöd beviljat: 70 000 €

Stöd för projekt som understöds

Miljöministeriets åtgärdsprogram för äldres boende erbjuder projekt som fått understöd stöd och nätverkande som stöd för genomförandet. Åtgärdsprogrammet delar också med sig av information och god praxis i anslutning till äldres boende till exempel vid seminarier och andra evenemang.

Det inledande webbseminariet ordnas onsdagen den 2 december 2020 klo. 10.00-12.30. Ytterligare information och anvisningar för anmälan publiceras senare på adressen ym.fi/aldres-boende.

Mer information

Heli Mäntylä
specialsakkunnig
miljöministeriet
tfn 02 952 50 189
[email protected]