Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet beviljar understöd för klimatprojekt i kommuner

miljöministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2020 9.52
Pressmeddelande

Miljöministeriet öppnar en ansökan om understöd för projekt som hjälper kommuner och regioner att minska sina växthusgasutsläpp. I den aktuella ansökningsomgången delas ut sammanlagt tre miljoner euro.

Kommuner och regioner kan ansöka om understöd för projekt som syftar till att minska växthusgasutsläppen inom ansvarsfördelningssektorn. Projektets tema kan gälla till exempel koldioxidsnål trafik, energilösningar i byggnader, klimatledarskap i kommunen eller företagens klimatarbete.

I denna ansökningsomgång beviljas tre miljoner euro i understöd, förutsatt att riksdagen beviljar det tilläggsanslag som reserverats i regeringens budgetförslag. Ett enskilt projekt kan beviljas högst 70 000 euro i understöd, dock så att beloppet motsvarar högst 70 procent av de stödberättigande kostnaderna för projektet. Man kan få understöd bland annat för löne- och planeringskostnader, men inte för anskaffning av egendom eller investeringar.

”Vi behöver alla kommuner med i ett gemensamt klimattalko! Både stödbeloppet och den projektspecifika andelen är nu betydligt större jämfört med tidigare ansökningsomgångar. Nu är det rätt sannolikt att få understöd för den egna kommunens eller regionens klimatprojekt. Det lönar sig alltså också för kommuner som håller på att inleda sitt klimatarbete att modigt ta tillfället i akt”, säger Miia Berger, specialsakkunnig vid miljöministeriet.

Sökanden kan vara en kommun, en samkommun, en ekonomisk region, ett landskapsförbund, ett bolag som helt ägs av dessa eller en sammanslutning som dessa bildar. Ansökningstiden är från den 1 december 2020 till den 5 februari 2021.

Mer information om ansökan om understöd på ett webbinarium

Miljöministeriet ordnar ett webbinarium på finska om understödet torsdagen den 10 december 2020 kl. 13–14 för att ge mer information om ansökningsomgången och svara på frågor.

Mötet är öppet för alla, men man måste anmäla sig på förhand senast den 9 december 2020. Anmälan till webbinariet.

Ytterligare information:

Miia Berger, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 029 525 0265, [email protected]