Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet ber om utlåtanden om höjningen av maximibeloppen för BSP-räntestödslån

miljöministeriet
Utgivningsdatum 17.10.2023 11.17
Pressmeddelande

Miljöministeriet bereder en höjning av maximibeloppen för BSP-räntestödslån. Beredningen av förordningsändringen har inletts snabbt som en del av de åtgärder för att påskynda bostadsbyggandet som det beslutades om vid budgetförhandlingarna. Utkastet till förordning är på remiss från den 17 oktober till den 27 november 2023.

”Konjunkturläget på bostadsmarknaden öppnar möjligheter för dem som ska köpa sin första bostad, eftersom utbudet är stort och det finns utrymme att förhandla om priset på bostäderna. I enlighet med regeringsprogrammet höjer vi maximibeloppen för BSP-räntestödslån. Detta utvidgar BSP-spararnas möjligheter att skaffa en bostad som motsvarar deras behov”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen

Syftet med bostadssparpremiesystemet (BSP) är att öka det långsiktiga bostadssparandet och förbättra möjligheterna att skaffa en första bostad. Den som ska köpa sin första bostad och som sparat på ett BSP-konto beviljas räntestödslån. Bestämmelser om lånets regionala maximibelopp utfärdas genom förordning.

Syftet med höjningen av maximibeloppen för BSP-räntestödslån är att underlätta köpet eller byggandet av en första bostad. Finansministeriets och miljöministeriets gemensamma expertgrupp rekommenderade tidigare i höstas höjningen som en åtgärd för att svara på konjunkturläget inom bostadsbyggandet. Handeln med första bostäder har också ofta en direkt påverkan på den övriga omsättningen av bostäder på bostadsmarknaden, eftersom anskaffningen av en mindre bostad startar en kedja av flera bostadsförsäljningar.

Maximibeloppen höjdes senast 2021. Sedan ingången av 2023 har dessutom två låntagare kunnat få ett 1,5-faldigt lån per bostad. Nu föreslås det att maximibeloppen höjs med 15 000–25 000 euro. Den största höjningen sker i Esbo, Grankulla och Vanda, där för närvarande 44 procent av dem som köper sin första bostad med BSP-lån lyfter det maximala lånebeloppet. Maximibeloppen höjs också i andra områden. De nya maximibeloppen träder i kraft den 1 april 2024.

 

Mer information:

Emma-Stina Vehmanen
ministerns specialmedarbetare
[email protected]
tfn 040 847 1992

Satu Eronen
regeringssekreterare
[email protected]
tfn 0295 250 180

Mikko Friipyöli
specialsakkunnig
[email protected]
tfn 0295 250 375