Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet ber om respons om hur väl lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden fungerar

miljöministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2022 11.09
Nyhet

Miljöministeriet ber om synpunkter av intressegrupperna på hur väl lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden fungerar, tillämpningen av bestämmelserna i lagen samt eventuella problem och utvecklingsbehov. Responsenkäten är öppen för allmänheten och kan besvaras på webben fram till den 28 september.

Enkäten är ett led i utvärderingen av hur väl lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden fungerar. Utvärderingen inleddes av miljöministeriet våren 2022. Utöver enkäten har åsikter om lagen samlats in under våren vid två möten för intressegrupper samt vid intervjuer under sommaren.

Utvärderingen av hur väl lagen fungerar blir klar vid årsskiftet. Utvärderingens resultat används därefter som grund för att fattas beslut om en reform av lagen.

Ytterligare information:
 

Petteri Katajisto
Miljöråd
tfn 0295 250120
[email protected]

Timo Perälä
Projektchef
Navico Oy
[email protected]