Hoppa till innehåll
Media

MBT-avtalet för Helsingforsregionen framskrider planenligt

miljöministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2018 13.13
Pressmeddelande
© Bild: Laura Rautjoki, Miljöförvaltningens bildbank

Miljöministeriet och kommunikationsministeriet informerar

Enligt halvtidsuppföljningen av det avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) som i juni 2016 slöts mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen har regionen utvecklats i positiv riktning i fråga om såväl bostadsproduktion och planläggning som trafikprojekt.

Full fart på bostadsbyggandet

I den halvtidsöversikt som nu blivit klar finns uppgifter om de bostäder som byggts i kommunerna i Helsingforsregionen under perioden 1.1.2016–1.8.2018 och om den våningsyta som detaljplanerats för boende samt kommunernas uppskattningar av utfallet i slutet av 2018 och under 2019.

Bostadsproduktionen i regionen under perioden 1.1.2016–1.8.2018 motsvarar 60 procent av målet under hela avtalsperioden 2016–2019. Under slutet av 2018 har takten i bostadsbyggandet ökat ännu mera, vilket uppskattas höja utfallet till 74 procent av målet för hela avtalsperioden. Enligt uppskattning kommer 16 500 bostäder i Helsingforsregionen att stå klara under 2018, vilket är cirka 2 000 flera än under 2017. Enligt uppskattningarna kommer bostadsproduktionsmålet på 60 000 bostäder för hela avtalsperioden att överskridas med cirka 2 000 bostäder. I Vanda och Träskända kommer avtalsperiodens bostadsproduktionsmål att överskridas redan i slutet av 2018. Av bostadsproduktionen under 2016–2018 uppgår den andel som staten stöder enligt uppskattning till en knapp fjärdedel.

Medan planläggningen under de två första avtalsåren har gått i enlighet med målen i MBT-avtalet, har takten på den nya planläggningen i år varit mera måttlig. Den nya våningsyta för boende som har förverkligats under början av 2018 har varit klart mindre än vid motsvarande tidpunkt under de två tidigare avtalsåren.

”Under de två senaste åren har bostadsproduktionen i Helsingforsregionen varit enorm och det verkar som om MBT-avtalets mål på 60 000 nya bostäder rentav kommer att överskridas. MBT-förfarandet är ett synnerligen lyckat verktyg för att realisera gemensamma mål. Det lönar sig att fortsätta med detta”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen i en kommentar.

Trafiken

Av de stora infrastrukturprojekten har Spår-Jokern framskridit så långt att byggandet börjar under 2019. Målet är att trafiken ska inledas i början av 2020-talet. Byggandet av Klövskogs omfartsväg kan också inledas 2019. Vägen torde stå klar hösten 2021.

”Vid sidan av de stora infrastrukturprojekten är det bra att notera det som har åstadkommits med små och kostnadseffektiva projekt. Genom dem främjas förutsättningarna för bland annat gång, cykling, kollektivtrafik och infartsparkering i de olika delarna av regionen. Det är glädjande att konstatera att servicenivån för hållbara färdmedel har blivit bättre, eftersom stadscyklarna kompletterar kollektivtrafikens resekedja”, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

Användningen av Helsingfors stadscyklar har varit särskilt livlig i närheten av metrostationerna och under arbetsresornas rusningstimmar. I Esbo öppnades stadscykeltjänsten i maj. Under 2018 gjordes totalt 3,2 miljoner enskilda resor med stadscyklarna och det totala kilometerantalet uppgick till 6,4 miljoner.

Ytterligare information:

Tommi Laanti, bostadsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 146, [email protected]

Mervi Karhula, trafikråd, kommunikationsministeriet, tfn 0295 34 2976, [email protected]