Hyppää sisältöön
Media

Helsingin seudun MAL-sopimus edennyt tavoitteiden mukaisesti

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2018 13.13
Tiedote
© Kuva: Laura Rautjoki, ympäristöhallinnon kuvapankki

Ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö tiedottavat

Valtion ja Helsingin seudun kuntien kesäkuussa 2016 solmiman maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen väliseurannan mukaan seudun kehittyminen on edennyt positiivisesti niin asuntotuotannon, kaavoituksen kuin liikennehankkeiden saralla.

Asuntorakentaminen vauhdissa

Nyt valmistuneeseen välikatsaukseen on koottu Helsingin seudun kuntien tiedot 1.1.2016–1.8.2018 toteutuneesta asuntotuotannosta ja asumiseen asemakaavoitetun kerrosalan määrästä sekä kuntien arviot loppuvuoden 2018 ja vuoden 2019 toteutumasta.

Seudun asuntotuotanto 1.1.2016–1.8.2018 välisenä aikana vastaa 60 prosenttia koko sopimuskauden 2016–2019 tavoitteesta. Loppuvuonna 2018 asuntojen valmistumistahti on entisestään kiihtynyt, minkä ennakoidaan nostavan toteumaprosentin 74 prosenttiin koko sopimuskauden tavoitteesta. Vuonna 2018 asuntoja valmistuu Helsingin seudulla arviolta 16 500, mikä on noin 2 000 enemmän kuin vuonna 2017. Arvioiden mukaan koko sopimuskauden asuntotuotantotavoite 60 000 asuntoa tulee ylittymään noin 2 000 asunnolla. Sopimuskauden asuntotuotantotavoite on ylittymässä Vantaalla ja Järvenpäässä jo vuoden 2018 lopussa. Vuosien 2016–2018 asuntotuotannosta valtion tukeman tuotannon osuus on arvion mukaan vajaa neljännes.

Kun kaavoitus on kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana ollut MAL-sopimuksen tavoitteiden mukaista, kuluvan vuoden aikana uuden kaavoituksen vauhti on ollut maltillisempaa. Uutta voimaan tullutta asumisen kerrosalaa on syntynyt alkuvuonna 2018 selvästi vähemmän kuin kahtena aiempana sopimusvuotena vastaavana ajankohtana.

”Helsingin seudun asuntotuotanto on ollut parin viime vuoden aikana huikeaa ja näyttää vahvasti siltä, että MAL-sopimuksen tavoite 60 000 uudesta asunnosta tullaan jopa ylittämään. MAL-menettely on erittäin onnistunut työkalu yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen. Tätä kannattaa jatkaa”, kommentoi asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Liikenne

Suurista infrahankkeista Raide-Jokeri on edennyt niin, että rakentaminen alkaa vuonna 2019. Tavoitteena on, että liikenne käynnistyisi 2020-luvun alkupuolella. Klaukkalan ohikulkutien rakentaminen voidaan aloittaa myös 2019. Tie valmistunee syksyllä 2021.

”Suurten infrahankkeiden ohella on hyvä pitää mielessä, mitä pienillä ja kustannustehokkailla hankkeilla on saatu aikaan. Niillä edistetään muun muassa kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen sekä liityntäpysäköinnin edellytyksiä seudun eri osissa. On ilo todeta, että kestävien kulkutapojen palvelutaso on parantunut, koska kaupunkipyörät täydentävät joukkoliikenteen matkaketjua”, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toteaa.

Helsingin kaupunkipyörien käyttö on ollut erityisen vilkasta metroasemien läheisyydessä ja työmatkaliikenteen huipputunteina. Espoossa kaupunkipyöräpalvelu avautui toukokuussa. Kaupunkipyörillä tehtiin vuonna 2018 yhteensä 3,2 miljoonaa yksittäistä matkaa ja ajettiin 6,4 miljoonaa kilometriä.

Lisätietoja:

Asuntoneuvos Tommi Laanti, ympäristöministeriö, p. 0295 250 146, [email protected]

Liikenneneuvos Mervi Karhula, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 34 2976, [email protected]