Hoppa till innehåll
Media

Lagen om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur har stadfästs

miljöministeriet
Utgivningsdatum 14.1.2022 11.43
Pressmeddelande

Republikens president har i dag stadfäst lagen om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur. Syftet med den nya lagen är att utveckla och förtydliga bestämmelserna om ersättning av skador. I synnerhet fridlysta fåglar har orsakat omfattande skador under de senaste åren. Lagen träder i kraft efter att kommissionen har godkänt de bidragssystem som ingår i lagen.

Med stöd av den nya lagen kan ersättning betalas för skador på odlingar och djur som orsakats av fridlysta djur. Kalkylerat stöd för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen och fiskgjusar orsakar fiskodlingar med anledning av fåglarnas häckning kan också betalas.

Lagen förbättrar de skadelidandes ställning på många sätt. I lagen föreskrivs det om ett nytt bidragssystem genom vilket man kan stödja genomförandet och utvecklandet av förebyggande åtgärder. Ersättningar, stöd och bidrag som betalas för skador minskar den ekonomiska bördan som orsakas ett företag eller en person. Lagen underlättar också förfarandena för ansökan om samt beviljande och utbetalning av penningförmåner.

Genom den nya lagen förenhetligas de nuvarande bestämmelserna på förordningsnivå med grundlagens krav bland annat i fråga om nivån för reglering, grunderna för de sökandes rättigheter och skyldigheter samt betydelsen av de grundläggande miljörättigheterna. Med tanke på regleringen inom Europeiska unionen säkerställer lagen att systemet för ersättning och förebyggande av skador orsakade av fridlysta djur är förenligt med reglerna om statligt stöd.

Den nya lagen utgör ett led i revideringen av naturvårdslagstiftningen.

Ytterligare information:

Hanne Lohilahti
Specialsakkunnig
tfn 0295 250 374
[email protected]