Hyppää sisältöön
Media

Laki rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta vahvistettu

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 14.1.2022 11.43
Tiedote

Tasavallan presidentti on tänään vahvistanut lain rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta. Uuden lain tavoitteena on kehittää ja selkeyttää vahinkojen korvaamista koskevaa sääntelyä. Erityisesti rauhoitetut linnut ovat aiheuttaneet mittavia vahinkoja viime vuosina. Laki tulee voimaan sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt lakiin sisältyvät tukijärjestelmät.

Uuden lain nojalla voidaan maksaa korvausta rauhoitettujen eläinten aiheuttamista viljelys- ja eläinvahingoista sekä pesintään perustuvaa laskennallista tukea maakotkan porotaloudelle ja sääksen kalanviljelylaitoksille aiheuttamista vahingoista.

Lailla parannetaan haitankärsijöiden asemaa monella tavalla. Laissa säädetään uudesta avustusjärjestelmästä, jonka kautta ennaltaehkäisevien toimien toteuttamista ja kehittämistä voidaan tukea. Vahingoista maksettavat korvaukset, tuet ja avustukset vähentävät yritykselle tai henkilölle aiheutuvaa taloudellista taakkaa. Laki keventää myös rahallisten etuuksien hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen liittyviä menettelyjä.

Uudella lailla saatetaan nykyinen asetustasoinen sääntely vastaamaan perustuslain asettamia vaatimuksia muun muassa sääntelyn tasosta sekä korvauksen hakijoiden oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä ympäristöperusoikeuden merkityksestä. Euroopan unionin sääntelyn näkökulmasta laki varmistaa, että rauhoitettujen eläinten aiheuttaminen vahinkojen korvaamista ja ennaltaehkäisyn avustuksia koskeva järjestelmä on yhteensopiva valtiontukisääntöjen kanssa.

Uusi laki on osa luonnonsuojelulainsäädännön uudistusta.

Lisätietoja:

Hanne Lohilahti
Erityisasiantuntija
p. 029 525 0374
[email protected]