Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Kommuner och landskap erbjuds understöd för vindkraftsutbyggnad – ansökningstiden pågår fram till den 6 april

Miljöministeriet
5.2.2021 13.27
Nyhet

Landskapsförbund och kommuner kan hos miljöministeriet ansöka om understöd för planläggning och tillstånd som styr utbyggnaden av vindkraft och utredningar i anslutning till dem.

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 fastställdes ett anslag på cirka två miljoner euro för understöd för vindkraftsutbyggnad, varav det nu finns cirka en miljon euro att dela ut.

Med understöden förverkligas regeringsprogrammets föresatser om främjande av utbyggnaden av vindkraft. Det kan i dag finnas nya områden som lämpar sig för vindkraft bland annat i och med den snabba utvecklingen av vindkraftstekniken och vindkraftverkens ökade höjd. Det finns således också ett behov av att utreda möjligheten att planlägga fler områden för utbyggnad av vindkraft.

Genom högklassiga utredningar och planläggning som samordnar olika behov och funktioner vill man hitta de områden som bäst lämpar sig för vindkraft, vilket förebygger de olägenheter som kraftverken orsakar naturen och människorna.

Understöd kan beviljas för högst 70 procent av projektets godtagbara kostnader. Miljöministeriet beviljar understöden efter att ha hört NTM-centralerna.

Understöd kan sökas från den 5 februari till den 6 april 2021.

Ytterligare information:

Pia Isojärvi, sakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 014, [email protected]

Sanna Jylhä, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 233, [email protected]