Hoppa till innehåll
Media

Inga höjningar av annuiteterna för aravalån 2023 – kostnadstrycket på boendet lindras

miljöministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2023 13.50
Pressmeddelande
Nuoret asuinkerrostalon edessä.

Statsrådet har beslutat att hålla annuiteterna för aravalån för hyres- och bostadsrättshus på 2022 års nivå. År 2023 görs ingen annuitetsjustering enligt konsumentprisindexet. Genom beslutet dämpas trycket att höja hyrorna och bruksvederlagen i den nuvarande situationen, där också kostnaderna för fastighetsskötsel och de boendes levnadskostnader stiger kraftigt.

Storleken på annuiteter för aravalån som tagits för byggande, anskaffning eller ombyggnad av hyres- och bostadsrättshus beror på förändringen av konsumentprisindexet i juli i fjol. Under de senaste åren har konsumentprisindexet varierat måttfullt: i juli 2015–2021 var förändringen i konsumentprisindexet mellan -0,2 och 1,9 procent. I juli 2022 var förändringen 7,8 procent. Utan det beslut som nu fattats skulle annuiteten justeras med 7,8 procent och ombyggnadslånen med 9,3 procent från och med den 1 mars 2023.

– Vi underlättar boendekostnaderna. Aravalånen spelar en viktig roll med tanke på boende till rimligt pris. Levnadskostnaderna har i vinter stigit smärtsamt högt, och detta syns också i konsumentprisindexet som bestämmer annuiteterna för aravalån. För att undvika en stor höjning beslutade vi att inte göra någon indexjustering i annuiteterna för aravalånen, förklarar miljö- och  klimatminister Maria Ohisalo.

Annuitetsjusteringen av aravalån slopas för alla låntagarsamfund som har aravalån. Lån har beviljats ur Statens bostadsfond 1994–2007 med stöd av aravalagen. Mottagarna av hyresbostadsaravalån och aravalån för bostadsrättshus är kommuner och andra offentliga samfund samt allmännyttiga samfund eller deras dotterbolag. Lånestocken var cirka 2,4 miljarder euro och låntagarna sammanlagt 680 i slutet av september 2022. Tre fjärdedelar av lånen hänför sig till hyreshus och en fjärdedel till bostadsrättshus.

Största delen av lånestocken består av annuitetslån. Statskontoret justerar årligen i början av mars det belopp som ska återbetalas. Utgifterna för lånen inverkar på de självkostnadshyror och självkostnadsvederlag som tas ut av de boende.

Hyrorna och bruksvederlagen för 2023 har redan fastställts i de flesta hussamfund. En lindring av annuiteten underlättar emellertid det kommande trycket på höjningar och planeringen av ekonomin under de närmaste åren. Den allmänna höjningen av kostnadsnivån kan ändå öka behovet av åtgärder för att sanera ekonomin i många samfund.

Den temporära ändringen av aravaförordningen gäller 35 § och gäller den 1 mars 2023–29 februari 2024.

Ytterligare information

Matleena Haapala
lagstiftningsråd
0295 250 332
[email protected]

Heikki Sairanen
specialmedarbetare
050 456 4662
[email protected]

Jari Häkkinen
Kreditchef, finansiering
Statskontoret
0295 50 2080
[email protected]