Hoppa till innehåll
Media

I år fokuserar Lääkkeetön Itämeri-kampanjen på felaktig förstörelse av mediciner – särskilt ungdomar kan bättra sig

miljöministeriet
Utgivningsdatum 22.8.2022 8.25
Nyhet

Många gör sig fortfarande av med mediciner på fel sätt, konstaterar en färsk undersökning av Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Särskilt ungdomar slänger föråldrade mediciner i soporna eller avloppet. Äldre åldersgrupper för mest mediciner till apoteket, som sig bör. Föråldrade och onödiga mediciner bör alltid föras till apoteket, då de belastar miljön och kan råka i fel händer.

Enligt en färsk enkät returnerar nästan en tredjedel (28 %) av huvudstadsregionens invånare inte onödiga eller föråldrade mediciner till apoteket. Kvinnor för klart flitigare medicinavfall till apoteket än männen. I enkäten som gjordes av Helsingforsregionens miljötjänster 2021–2022 deltog totalt 1 002 16–65-åriga personer som är bosatta i huvudstadsregionen. 

Ungdomar har mest att bättra på

Av den unga åldersgruppen (16–30-åringar) kastar 14 % mediciner i första hand i blandavfallet och 4 % i avloppet. Ungdomar förvarar också oanvända mediciner hemma mer än andra och returnerar dem minst samvetsgrant till apoteket. Att den yngsta åldersgruppen visste mindre om korrekt förstöring av mediciner och kemikalier kan påverka i bakgrunden. Bland 16–30-åringar framhävdes därtill negativa erfarenheter av förstörelse och återvinning, såsom en upplevelse av att det är jobbigt och svårt.

-    Med tanke på miljön är det viktigt att var och en av oss för föråldrade mediciner till apoteket. Det vore bra att öka ungdomarnas medvetenhet om vikten av rätt slags förstöring, berättar HRM:s miljöexpert Elina Tanner.

Utvecklingschef Taina Nystén från Finlands miljöcentral lyfter upp att mediciner som slängts i avlopp eller soporna kan hamna i marken, insjöar och Östersjön, vars läkemedelsbelastning de ökar. Exempelvis avloppsreningsverk är inte planerade för att ta bort läkemedelsrester. 

-    I Finland klassificeras allt läkemedelsavfall från djurhälsovård och hushåll som farligt avfall. Läkemedlen har utvecklats för att påverka i små doser och även ett mindre utsläpp kan orsaka miljöskada. Läkemedel orsakar exempelvis hormonella och beteendemässiga störningar hos olika organismer. Utsläpp kan också öka mängden antibiotikaresistenta bakterier. Därför bör man returnera föråldrade och oanvända mediciner till apoteket, säger utvecklingschef Nystén.

Lätt att returnera läkemedel till apoteket

I Finland finns över 800 apotek där du lätt kan returnera läkemedelsavfall utan besvär. I regel har en person som bor på stadsområdet i snitt två kilometers väg till apoteket. Vid behov handleder apotekspersonalen hur och var läkemedlen kan avlämnas.

Kampanjen Lääkkeetön Itämeri arrangeras nu för femte gången och uppmuntrar finländare att returnera gamla och onödiga mediciner till apoteket. I år vill man motivera särskilt unga att göra sig av med mediciner på rätt sätt. Samtidigt påminner kampanjen om hur felaktigt slängda mediciner belastar miljön. 

-    Oron för våra vattendrag och Östersjön är stor. Vårt mål är att varje finländare i fortsättningen ska returnera onödiga och gamla mediciner till apoteket. Med hjälp av hållbara levnadsvanor kan vi skydda vår miljö för kommande generationer, säger kommunikationsprovisor Elina Aaltonen från Apotekarförbundet.

Lääkkeetön Itämeri är en årlig samkampanj som arrangeras av flera organisationer. Kampanjen genomförs av kommunikationsbyrån Kaiku, och i år har den möjliggjorts av Apotekarförbundet, GSK, HRM, Läkemedelsindustrin rf, Orion, Oriola, Pihlajalinna, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands miljöcentral SYKE (kampanjens expert), Tamro, Universitetets Apotek och miljöministeriet.

Minneslista: Så här gör du dig av med mediciner på rätt sätt

1. Vilka mediciner ska jag returnera till apoteket?

Returnera använda läkemedelsplåster, fasta mediciner och mediciner i vätskeform, inhalatorer, tabletter och kapslar samt tuber som ännu har medicin i sig.

2. Hur sorterar jag medicinerna?

  • Ta ut tabletter och kapslar från sina förpackningar och lägg dem lösa i en genomskinlig påse. Tabletter och kapslar i tryckförpackningar behöver inte tas loss från folieremsan. 
  • Lägg krämer, aerosoler och inhalatorer utan anvisningen i en påse. 
  • Vik läkemedelsplåsters limytor mot varandra innan du lägger dem i en påse. 
  • Lämna mediciner i vätskeform i sin ursprungliga flaska och lägg dessa i en separat påse.
  • Ta bort anvisningen från plast- och pappförpackningar och sortera avfallet. 

Sortera alltid dessa separat:

  • Jodhaltiga läkemedel i originalförpackning i en separat påse.
  • Cytostater i originalförpackning i en separat påse,
  • Sprutor och kanyler i ett ogenomtränglig kärl. Kärlet kan vara exempelvis en flaska eller en burk. Fråga på ditt apotek hur insulinnålar bör förstöras på ditt bostadsområde.
  • Kvicksilvertermometrar i en separat påse.

3. Vad behöver jag inte returnera?

Exempelvis bassalvor, kosttillskott eller naturprodukter behöver inte returneras till apoteket. De hör hemma i blandavfallet.

Mer information 

www.laakkeetonitameri.fi (på finska)
Facebook: Lääkkeetön Itämeri
Twitter: @Vieapteekkiin
Instagram: laakkeeton_itameri