Hoppa till innehåll
Media

Från och med den 20 augusti är det möjligt att jaga bort och skjuta vitkindade gäss med stöd av dispens

miljöministeriet
Utgivningsdatum 19.8.2021 13.41
Pressmeddelande

På hösten 2021 har 506 gårdar möjlighet att med stöd av dispens jaga bort och skjuta vitkindade gäss i syfte att förebygga skördeskador. Dispenserna täcker breda åkerområden vid gässens centrala flyttväg i landets östra delar. Dispenserna ger en möjlighet att skjuta sammanlagt 15 725 gäss. Att skjuta vitkindade gäss med stöd av dispens betraktas inte som jakt.

Miljöministeriet, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland och Naturresursinstitutet

Alla dispensinnehavare har en individuell kvot som uppgår till 20 - 40 fåglar beroende på gårdens åkerareal.  Under höstflytten gäller dispenserna 20.8 - 31.10. NTM-centralen övervakar användningen av dispenserna i terrängen. 

Om dispensinnehavaren, det vill säga jordbrukaren, så vill kan även någon annan än jordbrukaren själv, till exempel en medlem i den lokala jaktföreningen, sköta skjutningen och de övriga åtgärderna för att skrämma bort gäss. Dispensinnehavaren ser till att alla som genomför åtgärder följer dispensvillkoren. De skjutna fåglarna ska märkas med de märken som närings-, trafik- och miljöcentralen levererar och grävas ned eller brännas upp i ugnar som lämpar sig för detta. I höst finns det enligt tillståndsmyndigheten inte någon anledning att lämna döda fåglar på åkrarna för att skrämma bort andra gäss. Detta grundar sig på Livsmedelsverkets rekommendation.

Att jaga bort vitkindade gäss genom att skjuta är inte jakt

Vitkindad gås är en genom naturvårdslagen fridlyst art i Finland. Det är alltså förbjudet att döda eller störa den utan dispens som beviljats med stöd av naturvårdslagen. Det handlar alltså om eliminering som sker med stöd av dispens och som syftar till att förebygga allvarlig skada. Vitkindad gås har inte klassificerats som viltart och därför är det inte fråga om jakt. Av denna anledning behövs det inte heller något tillstånd av områdets jakträttsinnehavare. Beslut om dispens fattas av NTM-centralen i Egentliga Finland.

Naturresursinstitutet utreder hur skjutning med dödlig utgång fungerar som skrämselmetod

På hösten 2021 ska Naturresursinstitutet undersöka hur skjutning med dödlig utgång fungerar som ett av sätten att jaga bort vitkindade gäss från åkrar. Naturresursinstitutet har ansökt om ett särskilt tillstånd för undersökningen hos NTM-centralen i Egentliga Finland. De skjutna gässen förstörs i enlighet med dispensreglerna. Naturresursinstitutet sköter inte skjutningen utan den utförs av markägarna eller medlemmarna i de lokala jaktföreningarna i samarbete med institutet. 
Effektiviteten av att skjuta med dödlig utgång jämförs med bortjagande som sker bara med skottljud och tysta metoder, till exempel att man närmar sig fåglarna till fots. Undersökningen ska genomföras i Mellersta Karelen i samband med projektet för gåsåkrar som finansieras av miljöministeriet.

Mer information

Matleena Louhisalmi
överinspektör
NTM-centralen i Egentliga Finland
029 502 3072
[email protected]

Jukka Forsman
forskningsprofessor
Naturresursinstitutet
029 532 2395
[email protected]

Hanne Lohilahti
specialsakkunnig
miljöministeriet
029 525 0374
[email protected]