Hyppää sisältöön
Media

Valkoposkihanhien karkottaminen ja ampuminen poikkeusluvilla mahdollista 20.8. alkaen

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 19.8.2021 13.41
Tiedote

Vuoden 2021 syksyllä 506 maatilalla on poikkeuslupa valkoposkihanhien karkottamiseen ja ampumiseen satovahinkojen estämiseksi. Myönnetyt poikkeukset kattavat laajalti valkoposkihanhien keskeisen muuttoreitin peltoalueita itäisessä Suomessa. Poikkeusluvilla saa ampua yhteensä 15 725 valkoposkihanhea. Valkoposkihanhien ampuminen poikkeusluvilla ei ole metsästystä.

Ympäristöministeriö, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Luonnonvarakeskus tiedottavat

Kullekin luvanhaltijalle on osoitettu henkilökohtainen kiintiö. Kiintiön suuruus on 20–40 valkoposkihanhea tilan peltoalasta riippuen. Syysmuuttokaudella poikkeusluvat ovat voimassa 20.8.–31.10. välisenä aikana. ELY-keskus valvoo maastossa poikkeuslupien käyttöä.
Luvanhaltijan eli viljelijän pyynnöstä ampumista ja muita karkotustoimenpiteitä voi tehdä myös muu kuin viljelijä itse, esimerkiksi paikallisen metsästysseuran jäsen. Luvanhaltija vastaa siitä, että kaikki valkoposkihanhien karkottamiseen osallistuvat noudattavat poikkeusluvan ehtoja. Ammutut valkoposkihanhet tulee merkitä ELY-keskuksen toimittamilla merkeillä, ja hävittää hautaamalla tai polttamalla tähän tarkoitukseen sopivissa uuneissa. Lupaviranomaisen arvion mukaan ammuttuja valkoposkihanhia ei ole tänä syksynä tarpeen jättää pelloille pelotteeksi perustuen Ruokaviraston asiasta antamaan suositukseen. 

Valkoposkihanhen karkottaminen ampumalla ei ole metsästystä

Valkoposkihanhi on Suomessa luonnonsuojelulailla rauhoitettu laji, joten sen tappaminen tai häirintä ovat kiellettyjä ilman luonnonsuojelulain nojalla myönnettyä poikkeusta. Kyse on siis poikkeusluvalla myönnetystä tappamisesta, jolla pyritään estämään vakavaa vahinkoa. Valkoposkihanhi ei ole luokiteltu riistalajiksi, eikä näin ollen ole kyse metsästyksestä. Koska valkoposkihanhien ampuminen poikkeusluvilla ei ole metsästystä, siihen ei tarvita alueen metsästysoikeuden haltijan lupaa. Poikkeusluvat käsitellään Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa. 

Luke tutkii valkoposkihanhien karkottamista kuolettavasti ampumalla

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tavoitteena on tutkia syksyllä 2021 kuolettavasti ampumalla karkottamista yhtenä keinona karkottaa valkoposkihanhia viljelyalueilta. Luke on hakenut poikkeuslupaa tutkimuksen toteuttamiseen Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. Ammutut hanhet hävitetään poikkeuslupasääntöjen mukaisesti. Luke ei tee ampumalla karkotusta, vaan sen suorittavat maanomistajat tai paikallisten metsästyseurojen jäsenet yhteistyössä Luken kanssa.
Kuolettavasti ampumisen tehokkuutta verrataan pelkällä laukausäänellä ja äänettömillä menetelmillä, kuten lähestymällä karkottaminen, tehtävään karkotukseen. Kuolettavasti ampumisen tehokkuutta verrataan pelkällä laukausäänellä ja muilla äänettömillä menetelmillä, kuten lähestymällä karkottaminen, tehtävään karkotukseen. Tutkimus on tarkoitus toteuttaa Keski-Karjalassa ympäristöministeriön rahoittaman Hanhipelto-hankkeen yhteydessä.

Lisätietoja

Matleena Louhisalmi
ylitarkastaja
Varsinais-Suomen ELY-keskus
029 502 3072
[email protected]

Jukka Forsman
tutkimusprofessori
Luonnonvarakeskus
029 532 2395
[email protected]

Hanne Lohilahti
erityisasiantuntija
ympäristöministeriö
029 525 0374
[email protected]