Hoppa till innehåll
Media

Företag och forskning erbjuds 40 miljoner euro för utveckling av koldioxidsnåla lösningar i den byggda miljön – den första utlysningen av finansiering i gång

miljöministeriet
Utgivningsdatum 23.8.2021 13.48
Pressmeddelande

Miljöministeriet och Business Finland har startat Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö. Genom programmet stöds finländska företag och forskningsorganisationer med sammanlagt 40 miljoner euro 2021–2023 för att främja koldioxidsnålhet i den byggda miljön.

Miljöministeriet och Business Finland informerar

Målet är att påskynda utvecklingen och spridningen av produkter, tekniker, tjänster och verksamhetsmodeller som bekämpar klimatförändringen och stöder koldioxidsnålhet inom den bygga miljön, främja förnyelse av näringsstrukturen och öka de finländska företagens konkurrenskraft på ett hållbart sätt.

”Det är dags att göra business av bekämpningen av klimatförändringen och byggandet till en central del av klimatlösningen. De finländska företagen besitter en enorm potential när det gäller att skapa nya produkter, tjänster och verksamhetssätt som bygger upp ett koldioxidneutralt samhälle med en cirkulär ekonomi. Den potentialen vill vi utnyttja nu. Föregångare som satsar på koldioxidsnålhet bärgar skörd också på den internationella marknaden", konstaterar miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Finansiering kan sökas för forskning som skapar innovationer

Programmets första utlysning av finansiering har inletts. Via Business Finland utlyses 2 miljoner euro 2021 och 15 miljoner euro 2022 för innovativa forskningsprojekt som stöder koldioxidsnålhet i den byggda miljön och anpassningen till och bekämpningen av klimatförändringen.

Finansiering kan beviljas företag som eftersträvar internationell tillväxt samt forskningsorganisationer som stöder dem. Ansökan om finansiering som beviljas 2021 ska lämnas in senast den 15 oktober 2021 och ansökan om finansiering för 2022 senast den 31 mars 2022.

Projekten kan gälla till exempel byggande, planläggning, planering, fastighetshållning, infrastruktur, energi, digitalisering eller byggprodukter och byggtjänster. De som genomför projekten kan vara från vilken bransch som helst, förutsatt att resultaten riktar sig till den byggda miljön.

Små och medelstora företags projekt kan understödas med upp till 50 procent av de totala kostnaderna, medan projekt i midcap- och storföretag kan understödas med upp till 40 procent. Understödet för forskningsorganisationer uppgår vanligen till 70 procent. Projekten ska avslutas senast i december 2025. Kommuner och andra offentliga upphandlande enheter kan ansöka om stöd för innovativa offentliga upphandlingar.

Kommande utlysningar

Under detta år inleder miljöministeriet en utlysning av finansiering där 2 miljoner euro kan sökas också av företag som är verksamma endast i Finland.

Via Business Finland kommer det också år 2023 att utlysas 15 miljoner euro för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet i företag. Dessutom stöder Business Finland andra exportåtgärder med 2 miljoner euro från och med nästa år.

Informationsmöte fredagen den 27 augusti

Du som är intresserade av finansieringen är välkommen på ett informationsmöte fredagen den 27 augusti 2021 kl. 9.30, där experter berättar om finansieringen som erbjuds och svarar på frågor.

Finansiering ur EU:s återhämtningsinstrument

Finansieringen kommer från EU:s återhämtningsinstrument (Next Generation EU), vars nationella användning fastställdes i Finlands program för hållbar utveckling (RRF, Recovery and Resiliency Facility), som offentliggjordes i maj 2021.

Programmet för hållbar tillväxt påskyndar Finlands gröna övergång med sammanlagt över en miljard euro, och med sina hävstångverkningar beräknas programmet generera så mycket som fyra miljarder euro till klimatarbete. Finland riktar hälften av all finansiering från EU:s återhämtningsinstrument till den gröna övergången.

Understöd riktas till medborgare, företag och kommuner och andra sammanslutningar för koldioxidsnåla investeringar, forskning och utveckling.

Ytterligare information:
 

Kirsi Martinkauppi
regeringsråd
miljöministeriet
tfn 0295 250177
[email protected]

Virpi Mikkonen
Business Lead
Business Finland,
tfn 050 5577 930
[email protected]