Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Finlands rapport om registret över utsläpp och överföringar av föroreningar har sänts på remiss

Miljöministeriet
19.11.2020 11.40 | Publicerad på svenska 20.11.2020 kl. 11.56
Nyhet

Miljöministeriet har inlett remissförfarandet för sin fjärde rapport om genomförandet av ett undertecknat protokoll om registret över utsläpp och överföringar av föroreningar (PRTR). Protokollet hänför sig till Århuskonventionen. Syftet med protokollet är att underlätta medborgarnas tillgång till information genom att i varje konventionsstat införa ett enhetligt, integrerat och landsomfattande register över utsläpp och överföringar av föroreningar.

Via registret kan medborgarna delta i beslutsfattandet gällande miljöskydd och bidra till att minska eller förhindra uppkomsten av utsläpp.

I rapporten behandlas bland annat de lagstiftningsåtgärder, tekniska åtgärder och tillvägagångssätt man tillämpat för att trygga protokollets mål i Finland.

Finland rapporterar om genomförandet av PRTR-protokollet vart fjärde år. Rapporterna publiceras på protokollets webbplats och sekretariatet sammanfattar alla parters rapporter inför protokollets fjärde partsmöte, som hålls i oktober 2021.

Skriftliga kommentarer om rapporten kan skickas till adressen [email protected] senast den 2 december 2020.

Ytterligare information:

Juha Lahtela, konsultativ tjänsteman, [email protected], tfn  0295 250 371