Hoppa till innehåll
Media

Finlands ordförandeskap når sin kulmen: EU:s miljöministrar behandlar både den europeiska gröna given och den biologiska mångfalden

miljöministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2019 8.17
Pressmeddelande

EU:s miljöministrar samlas under ledning av miljö- och klimatminister Krista Mikkonen i Bryssel den 19 december. Vid mötet i miljörådet kommer ministrarna att diskutera prioriteringarna i EU:s miljö- och klimatpolitik under de kommande åren. Dessutom kommer ministrarna att i sina slutsatser dra upp riktlinjer för hur den globala förlusten av biologisk mångfald ska stoppas. Nästa år ska världens länder komma överens om nya gemensamma mål för den biologiska mångfalden.

"Vårt ordförandeskap når sin kulmen i miljörådet där vi drar upp riktlinjer för att stoppa förlusten av biologisk mångfald efter 2020. Förra veckan nådde vi ett av våra huvudmål under ordförandeskapet när Europeiska rådet beslutade att EU ska sträva efter att vara koldioxidneutralt senast 2050. Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald utgör två sidor av hållbarhetskrisen och det finns skäl att hitta en gemensam lösning på dem”, säger minister Mikkonen.

Miljörådet är den första rådskonstellationen för vilken Europeiska kommissionen presenterar den europeiska gröna given (Green Deal), som publicerades den 11 december. Den europeiska gröna given är kommissionens förslag till åtgärder som ska bidra till att ställa om EU:s ekonomi och lösa hållbarhetskrisen.

”Hållbarhetskrisen kräver snabba lösningar. Att den nya kommissionen publicerade den europeiska gröna given genast i början av sin mandatperiod visar att byggandet av en hållbar framtid prioriteras av EU”, säger minister Mikkonen.

Rådet strävar efter att stoppa förlusten av biologisk mångfald

Mötets andra huvudtema är tryggandet av den biologiska mångfalden. Finland har berett slutsatser om att stoppa förlusten av biologisk mångfald från och med 2020. I utkastet till slutsatser framhävs behovet av brådskande åtgärder för att skydda och återställa den biologiska mångfalden och främja naturbaserade lösningar. I dem framhävs också vikten av tillräcklig finansiering för att kunna uppnå målen.

”De nuvarande åtgärderna för biologisk mångfald har inte räckt till. Åtgärderna måste ökas överallt och påskyndas. Rådets slutsatser är ett viktigt steg mot naturens superår 2020, då världens länder ska komma överens om att trygga den biologiska mångfalden. EU går in för ambitiösa mål så att förlusten av biologisk mångfald ska kunna stoppas och naturens tillstånd förbättras. När vi tillsammans förbinder oss till målen kan vi fortfarande trygga naturen", säger minister Mikkonen.

Rådets slutsatser är å enda sidan medlemsländernas budskap till Europeiska kommissionen, som bereder en ny strategi för biologisk mångfald som en del av den europeiska gröna given, och å andra sidan till det internationella samfundet, som nästa år ska komma överens om nya mål efter 2020 för att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

I Bryssel kommer minister Mikkonen att utöver i miljörådets möte också delta i ett möte med Green 10-organisationerna, det vill säga de tio viktigaste europeiska miljöorganisationerna. Ministrarna och organisationerna ska diskutera rådets teman och avge sina egna löften om att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Mer information

Terhi Lehtonen, minister Mikkonens statssekreterare, tfn +358 295 161 000, [email protected]

Liisi Klobut, råd för internationella ärenden, tfn. +358 295 250 131 , [email protected] (den europeiska gröna given)

Marina von Weissenberg, miljöråd, tfn. +358 295 250 321 , marina.weissenberg.fi (biologisk mångfald)

Henna Birkman, kommunikationsexpert, tfn +358 29 525 0299, [email protected] (intervjuförfrågningar)