Hoppa till innehåll
Media

Finlands miljöcentral offentliggör en anbudsförfrågan för upphandling av en specifikation av datasystemet för den byggda miljön

miljöministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2021 10.44 | Publicerad på svenska 28.1.2021 kl. 15.16
Nyhet

Finlands miljöcentral offentliggör inom kort en anbudsförfrågan för att hitta en leverantör för en specifikation av det nya datasystemet för den byggda miljön. I specifikationen ska beskrivas vilka funktioner som krävs av datasystemet, vilken information som är tillgänglig i systemet och hur informationen rör sig mellan olika system.

Finlands miljöcentral gick vid ingången av året med i teamet för miljöministeriets Ryhti-projekt och är den myndighet som ansvarar för datasystemet för den byggda miljön. Datasystemet byggs upp så att det blir en del av Finlands miljöcentrals organisation. Finlands miljöcentral ansvarar för upphandlingen i anslutning till specifikation och genomförande av systemet. Upphandlingen överstiger EU-tröskelvärdet. Anbudsförfrågan offentliggörs under januari månad.

Miljöministeriet och Finlands miljöcentral styr arbetet för specifikation av datasystemet för den byggda miljön. Projektets partnerorganisationer och de aktörer som utnyttjar informationen har en central roll. Specifikationen hjälper Ryhti-projektet att bygga upp en lösning för datahantering som tillgodoser användarnas centrala behov. Datasystemet skapar en grund för den framtida digitaliseringen av den byggda miljön och de nya tjänster som digitaliseringen möjliggör såväl inom den offentliga sektorn som i företagen.

Ytterligare information

Tuija Pakkanen, specialsakkunnig. [email protected], tfn 050 471 0891
Jukka Santala, dataförvaltningschef, [email protected], tfn 050 340 2335