Hoppa till innehåll
Media

Finland stöder Ukrainas återuppbyggnad och bedömningen och dokumenteringen av de miljöskador som kriget orsakat

miljöministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2023 19.00
Pressmeddelande

Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo har fredagen den 10 mars undertecknat samförståndsavtal med två ukrainska ministerier: ministeriet för naturresurser och miljö samt ministeriet för regional utveckling och infrastruktur. Avsikten är att på bred front hjälpa Ukraina att övervaka miljöns tillstånd, återuppbygga landet och genomföra den gröna omställningen. Syftet med samarbetet är att stödja Ukraina i att harmonisera sin lagstiftning med EU och på så sätt stöda Ukrainas närmande till EU.

Det ryska anfallskriget mot Ukraina har orsakat enormt mänskligt lidande och ekonomisk skada med också omfattande miljöskador. Rysslands attacker mot bland annat Ukrainas kemi- och gruvindustri, oljelager och vattenverk har förorenat jordmånen, yt- och grundvattnet samt luften. Attacker i vanliga bostadsområden har förstört miljön till exempel genom att orsaka en enorm mängd skadligt avfall, bland annat asbest. Enligt Ukrainas miljöministerium har kriget skadat 20 procent av landets naturskyddsområden. 

Ukraina har bett Finland om hjälp med att bedöma och dokumentera dessa omfattande miljöskador som en del av fredsplanens punkt om miljöförstörelse (countering ecocide). Att bevaka och bedöma miljöns tillstånd är områden där vi har en stark kompetens i Finland, och i årtionden har Finland stött exempelvis länderna i det forna Sovjetunionen i att utveckla tillsynen av vatten- och luftkvaliteten. I Finland finns också många företag med internationellt toppkunnande inom mätteknik och övervakning av miljöns tillstånd. 

– Finland stöder ukrainarnas modiga försvarskamp. Samtidigt hjälper vi Ukraina att bygga upp sin framtid. Samarbetet stöder också Ukraina i att harmonisera sin lagstiftning med EU och banar väg för Ukrainas närmande till EU, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Avsikten är att inleda samarbetet kring övervakningen av miljöns tillstånd redan i vår. Från Finland deltar förutom miljöministeriet åtminstone Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet, men fler organisationer kan komma med senare. Strålsäkerhetscentralen leder för Finlands del samarbetet kring kärnsäkerhetsfrågor.

Ytterligare information

I Ukraina den 10 mars:

Jarno Lappalainen
specialmedarbetare
tfn 040 053 6973
[email protected]

Marjukka Porvari
specialsakkunnig
tfn 050 470 7712
[email protected]

I Finland den 10 mars:

Ismo Tiainen
överdirektör
tfn 040 504 7494
[email protected]