Hoppa till innehåll
Media

Europeiska kommissionen lägger fram ett lagstiftningsförslag för att minska livsmedelssektorns och textilsektorns miljöpåverkan

miljöministeriet
Utgivningsdatum 5.7.2023 16.44 | Publicerad på svenska 6.7.2023 kl. 10.55
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har den 5 juli lagt fram ett lagstiftningsförslag om ändring av ramdirektivet om avfall. Ändringen fokuserar på två resursintensiva sektorer – textilsektorn och livsmedelssektorn. Syftet med lagstiftningsförslaget är att minska miljö- och klimateffekterna inom dessa sektorer och att förbättra livsmedelstryggheten och öka sysselsättningen inom textilsektorn.

Mål för minskning av livsmedelsavfall

Kommissionen föreslår att livsmedelsavfallet före 2030 ska minskas med 10 procent inom livsmedelsindustrin och med sammanlagt 30 procent inom detaljhandeln, restauranger och mattjänster samt i hushållen.

Kommissionen föreslår också att medlemsländerna ska öka sina åtgärder för att minska livsmedelsavfallet. Medlemsländerna ska ge information och ordna finansiering och utbildning för att minska livsmedelsavfallet. De ska också främja åtgärder för att donera mat som närmar sig sitt utgångsdatum, i första hand som människoföda.

EU genererar årligen nästan 59 miljoner ton livsmedelsavfall (131 kg/invånare) med ett uppskattat marknadsvärde på 132 miljarder euro. Över hälften av livsmedelsavfallet (53 procent) uppstår i hushållen och omkring 20 procent inom livsmedelsindustrin. Genom att minska livsmedelsavfallet sparar man resurser, minskar miljökonsekvenserna och förbättrar livsmedelstryggheten.

Producenterna ska ansvara för textiliernas hela livscykel

Kommissionen föreslår att textiltillverkare och textilimportörer åläggs ansvar för textilprodukternas hela livscykel (så kallat producentansvar). Syftet är att påskynda utvecklingen av separat insamling, sortering, återanvändning och materialåtervinning av textilier i EU i enlighet med textilstrategin.

Enligt förslaget ska producentansvaret gälla hushållens kläder, accessoarer och skodon överallt i Europa. Kommissionen föreslår att producenterna ska ansvara för insamlingen och transporten av produkterna, för sorteringen av dem för återanvändning och materialåtervinning och för behandlingen av avfall.

EU genererar 12,6 miljoner ton textilavfall per år. Enbart kläd- och skoavfall uppgår till cirka 12 kilogram per person och år. För närvarande samlas endast drygt 20 procent av det textilavfall som är avsett för konsumenter in separat för återanvändning eller materialåtervinning. Resten förbränns eller förs till avstjälpningsplatser. 

Hösten 2023 inleds en mer detaljerad behandling av direktivförslagen i Europaparlamentet och i en arbetsgrupp vid Europeiska unionens råd.

Förslaget baserar sig på de mål i den europeiska gröna given och i strategin för textilavfall i handlingsplanen för den cirkulära ekonomin som går ut på att stärka Europeiska unionens och medlemsstaternas åtgärder för att främja den miljömässiga och sociala hållbarheten inom textilsektorn och livsmedelssektorn.

Mer information:

Sirje Stén
Konsultativ tjänsteman
tfn 029 52 50 276
[email protected]