Hyppää sisältöön
Media

Euroopan komissiolta lainsäädäntöehdotus elintarvike- ja tekstiilialan ympäristövaikutusten vähentämiseksi

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 5.7.2023 16.44
Tiedote

Euroopan komissio on antanut 5.7. lainsäädäntöehdotuksen jätepuitedirektiivin muuttamiseksi. Muutos keskittyy kahteen resurssivaltaiseen alaan - tekstiili- ja elintarvikealaan. Lainsäädäntöehdotuksen tavoitteena on vähentää näiden alojen ympäristö- ja ilmastovaikutuksia sekä parantaa ruokaturvaa ja tekstiilialan työllisyyttä.

Elintarvikejätteen vähentämiseksi tavoitteet

Komissio ehdottaa, että vuoteen 2030 mennessä elintarvikejätettä vähennettäisiin 10 prosenttia elintarviketeollisuudessa sekä yhteensä 30 prosenttia vähittäiskaupassa, ravintoloissa ja ruokapalveluissa sekä kotitalouksissa.

Komissio ehdottaa myös jäsenmaiden toimien lisäämistä elintarvikejätteen vähentämiseksi. Jäsenmaiden tulisi järjestää tiedotusta, rahoitusta ja koulutusta elintarvikejätteen vähentämiseksi sekä edistää toimia vanhentuvan ruoan lahjoittamiseksi ensisijaisesti ihmisravinnoksi.

EU:ssa syntyy vuosittain lähes 59 miljoonaa tonnia elintarvikejätettä (131 kg/asukas), minkä arvioitu markkina-arvo on 132 miljardia euroa. Yli puolet elintarvikejätteestä (53 prosenttia) syntyy kotitalouksissa ja noin 20 prosenttia elintarviketeollisuudessa. Elintarvikejätettä vähentämällä säästetään resursseja, vähennetään ympäristövaikutuksia sekä parannetaan ruokaturvaa.

Tuottajat halutaan vastuuseen tekstiilien koko elinkaaresta

Komissio ehdottaa, että tekstiilien valmistajille ja maahantuojille säädetään vastuu tekstiilituotteiden koko elinkaaresta (eli ns. tuottajavastuu). Tarkoituksena on vauhdittaa tekstiilien erilliskeräyksen, lajittelun, uudelleenkäytön ja kierrätysalan kehittymistä EU:ssa tekstiilistrategian mukaisesti.

Esityksen mukaan tuottajavastuu koskisi kotitalouksien vaatteita, asusteita ja jalkineilta kaikkialla Euroopassa. Komissio ehdottaa, että tuottajat vastaisivat tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta sekä lajittelusta uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen sekä jätteen käsittelystä.

EU:ssa syntyy tekstiilijätettä 12,6 miljoonaa tonnia vuodessa. Pelkästään vaate- ja jalkinejätettä syntyy noin 12 kilogrammaa henkilöä kohti vuodessa. Tällä hetkellä vain hieman yli 20 prosenttia kuluttajille tarkoitetuista tekstiilijätteistä kerätään erikseen uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten ja loput poltetaan tai viedään kaatopaikalle. 

Direktiiviehdotuksia aletaan käsitellä yksityiskohtaisemmin Euroopan unionin neuvoston työryhmässä ja Euroopan parlamentissa syksyllä 2023.

Esitys perustuu Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja kiertotalouden toimintaohjelman tekstiilijätestrategian tavoitteisiin vahvistaa Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden toimia tekstiili- ja elintarvikesektorin ympäristö- ja sosiaalisen kestävyyden edistämiseksi.

Lisätietoja:

Sirje Stén
Neuvotteleva virkamies
p. 029 52 50 276
[email protected]