Hoppa till innehåll
Media

Europeiska kommissionen ber om synpunkter på EU:s klimatmål 2040

miljöministeriet
Utgivningsdatum 5.4.2023 14.13
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har inlett ett offentligt samråd om EU:s klimatmål för 2040. Kommissionen vill utreda olika aktörers åsikter om målnivån för 2040 samt bland annat om hur olika sektorer bör bidra till att målet uppnås. Samrådet pågår till och med den 23 juni. 

Enligt EU:s klimatlag bör kommissionen föreslå ett klimatmål för EU för 2040 senast sex månader efter den fösta globala översyn (global stocktake) som genomförts enligt Parisavtalet. Målet är att översynen ska styra länderna att uppdatera sina åtaganden så att ökningen av den globala medeltemperaturen kan begränsas till 1,5 grader. Översynen ordnas i samband med klimatmötet i Dubai i december 2023, och kommissionen lägger fram sitt förslag till målet för 2040 före juni 2024. 

EU:s klimatlag innehåller EU:s klimatmål som man redan tidigare kommit överens om: utsläppen av växthusgaser ska minskas med minst 55 procent jämfört med 1990 års nivåer senast 2030 och EU ska vara klimatneutralt senast 2050. Målet för 2040 ska ingå som ett mellanliggande mål i EU:s klimatlag. När man har kommit överens om målet för 2040 kommer kommissionen att lägga fram ett förslag till lagstiftningspaket för att genomföra målet.

Ytterligare information

Laura Aho
konsultativ tjänsteman
[email protected]
tfn 050598 2554
 

Maria Ohisalo