Hoppa till innehåll
Media

EU:s miljöråd: Allmän riktlinje antagen om förslaget till förordning om restaurering av natur

miljöministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2023 16.00
Pressmeddelande
Foto: Viivi Myllylä

EU:s miljöministrar sammanträdde i dag den 20 juni i Luxemburg. Syftet med mötet var att nå en allmän riktlinje om EU:s förslag till förordning om restaurering av natur. Rådet antog en allmän riktlinje eftersom en kvalificerad majoritet av medlemsländerna understödde ordförandelandet Sveriges kompromissförslag.

På grund av de relativt sett större kostnaderna för Finland och de osäkerheter som är förenade med dem kunde Finland inte stödja rådets allmänna riktlinje. Finland har för avsikt att också i fortsättningen aktivt påverka den fortsatta behandlingen av förslaget till förordning om restaurering av natur. Vid förhandlingarna om förslaget till förordning har Finland strävat efter ambitiösa men genomförbara mål och åtaganden. Under förhandlingarna har Finland lagt fram flera förslag som återspeglas i den allmänna riktlinjens innehåll. Finland har förutsatt att kostnaderna sänks avsevärt och har föreslagit olika ändringar som beaktar förhållandena i medlemsländerna och ökar flexibiliteten i genomförandet.

Rådets allmänna riktlinje är medlemsländernas gemensamma ståndpunkt, men den utgör ännu inte det slutliga beslutet om förordningen. Bahndlingen av förslaget pågår ännu i Europaparlamentet. När Europaparlamentet bildat sin ståndpunkt inleder rådet, parlamentet och kommissionen trepartsförhandlingar.

Europeiska kommissionen publicerade den 22 juni 2022 ett förslag till förordning om restaurering av natur, det vill säga den så kallade förordningen om förbättring av naturens tillstånd. Förslaget till förordning om restaurering av natur är ett led i EU:s strategi för biologisk mångfald. EU-länderna godkände 2020 EU:s strategi för biologisk mångfald vars syfte är att stoppa förlusten av biologisk mångfald och att vända dess utveckling i en positiv riktning före 2030.

Mer information:

Olli Ojala
miljöråd
​​​​​​​miljöministeriet
tfn +358 29 525 0039
[email protected]

Tuuli-Maaria Aalto
ställföreträdande ständig representant
​​​​​​​Finlands ständiga representation vid EU
tfn +32 2 2878 624
[email protected]​​​​