Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

EU:s miljöministrar samlas virtuellt för att diskutera strategin för anpassning till klimatförändringen och förslaget till batteriförordning

Miljöministeriet
17.3.2021 15.57 | Publicerad på svenska 17.3.2021 kl. 16.10
Nyhet

 Den 18 mars deltar miljö- och klimatminister Krista Mikkonen i en informell videokonferens mellan EU:s miljöministrar. På mötets agenda står EU:s nya strategi för anpassning till klimatförändringen, ett förslag till ny EU-förordning om batterier och miljöanpassningen av den europeiska planeringsterminen.

I slutet av februari lade kommissionen fram en ny anpassningsstrategi för att bygga ett klimatsäkert EU. Enligt strategin är anpassningen en del av alla politikåtgärder och den kopplar också anpassningen i allt högre grad till den ekonomiska politiken. Den tidigare EU-strategin togs fram år 2013.

”Enbart de extrema väderfenomenen orsakar årliga förluster på 12 miljarder euro i EU. Anpassningen till klimatförändringen ökar hela tiden i betydelse, och klimatförändringen har framskridit snabbt under det knappa årtionde som gått sedan den förra strategin utarbetades. Den nya strategin ger eftertryck åt arbetet med hanteringen av klimatförändringens konsekvenser och förberedelserna inför den”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Ministrarna diskuterar också EU-kommissionens förslag till en ny batteriförordning, som kommissionen lade fram i december i fjol. Förslaget är en helhet som främjar en hållbar europeisk batteriindustri och den cirkulära ekonomin för batterier, samtidigt som den tryggar en hög nivå på miljöskyddet och hälsoskyddet. Finland förhåller sig positivt till förslaget till förordning.

Ministrarna kommer dessutom att diskutera EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) som en del av miljöanpassningen av den europeiska planeringsterminen.

I samband med miljöministrarnas möte ordnas en videokonferens för de länder som för en ambitiös klimatpolitik och en videokonferens för de länder som för en ambitiös kemikaliepolitik. Minister Mikkonen är ordförande vid båda mötena.

Ytterligare information

Riikka Yliluoma
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
050 414 1682
[email protected]

Strategin för anpassning till klimatförändringen

Kirsi Mäkinen
konsultativ tjänsteman
jord- och skogsbruksministeriet
0295 162 104
[email protected]

Batteriförordningen

Jouni Nissinen
specialsakkunnig
050 325 5976
[email protected]

Krista Mikkonen