Hoppa till innehåll
Media

EU:s miljö- och klimatministrar diskuterar EU:s klimatpaket

miljöministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2021 13.18
Pressmeddelande

EU:s miljö- och klimatministrar sammanträder i Bryssel den 20 december för att diskutera EU:s klimatpaket (Fit for 55-paketet), batteriförordningen och EU:s strategi för markskydd. Finlands företrädare vid mötet är statssekreterare Terhi Lehtonen.

Kommissionen lade fram ett stort paket med förslag till klimatlagstiftning i juli 2021. Genom förslagen i det så kallade 55 %-paketet genomförs de skyldigheter som åläggs i EU:s klimatlag att minska EU:s utsläpp av växthusgaser med minst 55 procent jämfört med 1990 års nivå fram till 2030. Ordföranden presenterar en lägesrapport över framskridandet av de förslag som ska behandlas av miljörådet (utsläppshandelsdirektivet, förordningen om ansvarsfördelning, LULUCF-förordningen, förordningen om CO2-gränsvärden för person- och paketbilar och förordningen om samhällsfaciliteten för klimatåtgärder). Miljörådet diskuterade förslagen också i oktober 2021. Dessutom presenterar ordföranden en lägesrapport om hur alla förslag i 55%-paketet framskrider i olika rådskonstellationer. Statsrådets ståndpunkter om förslagen har framförts i separata U-skrivelser.

"Det väsentliga är att paketet i sin helhet räcker till för att uppnå och överskrida målet att minska utsläppen med minst 55 procent. För Finland är viktigt att paketet inte försvagas när förhandlingarna framskrider, utan tvärtom stärks, och därför föreslår vi bland annat att koldioxidgränserna för fordon skärps i en snabbare takt än vad kommissionen föreslår", säger statssekreterare Terhi Lehtonen.

Ministrarna diskuterar också EU-kommissionens förslag till en ny batteriförordning, som kommissionen lade fram för ett år sedan. Förslaget är en helhet som främjar en hållbar europeisk batteriindustri och den cirkulära ekonomin för batterier, samtidigt som den tryggar en hög nivå på miljöskyddet och hälsoskyddet. Ministrarna har senast behandlat förslaget till förordning i miljörådet i juni. Efter det har förslaget behandlats i flera arbetsgrupper, men det ärendet har framskridit långsamt. Finland anser att förslaget till förordning allmänt taget är bra och kan förordas. Regelverket som erbjuder en hög skyddsnivå för miljön främjar även den finländska batteriindustrins konkurrensställning inom EU.

Ministrarna diskuterar också kommissionens meddelande om EU:s nya strategi för markskydd. Visionen i EU:s nya strategi för markskydd är att alla Europas markekosystem ska vara sunda före 2050. Målet är att skydda, återställa och använda marken på ett hållbart sätt. Finland anser att det är viktigt och nödvändigt att strategin uppdateras. I initiativ som gäller markskydd är det viktigt att beakta medlemsstaternas olika naturförhållanden och omständigheter. Finlands närmare ståndpunkter om strategin för markskydd formas i E-skrivelsen som är under beredning.

Mer information:

Terhi Lehtonen
Statssekreterare
tfn 029 516 100
[email protected]

EU:s 55%-paket:
Marjo Nummelin
miljöråd
tfn 0295 250 227
[email protected]

Batteriförordningen:
Jouni Nissinen
specialsakkunnig
tfn 050 325 5976
[email protected]

EU:s strategi för markskydd:
Teija Haavisto
specialplanerare 
tfn 050 476 3601
[email protected]