Hyppää sisältöön
Media

EU:n ympäristö- ja ilmastoministerit keskustelevat EU:n ilmastopaketista

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2021 13.18
Tiedote

EU:n ympäristö- ja ilmastoministerit kokoontuvat 20.12. Brysseliin, jossa ministerit keskustelevat EU:n ilmastopaketista (Fit for 55 -paketti), akkuasetuksesta ja maaperästrategiasta. Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Terhi Lehtonen.

Komissio antoi heinäkuussa 2021 suuren ilmastolainsäädäntöehdotusten paketin. Niin sanotun 55-valmiuspaketin ehdotuksilla toimeenpannaan EU:n ilmastolailla asetettu velvoite vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Puheenjohtaja esittelee edistymisraportin niistä paketin ehdotuksista, joiden käsittely kuuluu ympäristöneuvostolle (päästökauppadirektiivi, taakanjakoasetus, LULUCF-asetus, asetus autojen ja pakettiautojen CO2-raja-arvoista sekä asetus ilmastotoimia koskevasta sosiaalirahastosta). Ympäristöneuvosto keskusteli ehdotuksista myös lokakuussa 2021. Lisäksi puheenjohtaja esittelee edistymisraportin kaikkien 55-valmiuspaketin ehdotusten edistymisestä eri neuvostokokoonpanoissa. Valtioneuvoston kannat ehdotuksiin on esitetty erillisissä U-kirjelmissä.

”Olennaista on, että kokonaisuudessaan paketti riittää saavuttamaan ja ylittämään vähintään 55 prosentin päästövähennystavoitteen. Suomi pitää tärkeänä, että neuvottelujen edetessä paketti ei heikkene, vaan päinvastoin vahvistuu, ja siksi esitämme muun muassa ajoneuvojen CO2-rajojen ripeämpää kiristämistä komission ehdotukseen verrattuna”, valtiosihteeri Terhi Lehtonen toteaa.

Ministerit keskustelevat myös EU:n komission ehdotuksesta uudeksi akkuasetukseksi, jonka komissio antoi vuosi sitten. Ehdotus on kokonaisuus, jolla edistetään kestävää eurooppalaista akkuteollisuutta, akkujen kiertotaloutta ja turvataan samalla ympäristön- ja terveydensuojelun korkea taso. Ministerit ovat viimeksi käsitelleet asetusehdotusta kesäkuun ympäristöneuvostossa. Sen jälkeen ehdotusta on käsitelty lukuisissa työryhmissä, mutta edistyminen on ollut hidasta. Suomi pitää asetusehdotusta yleisesti ottaen hyvänä ja kannatettavana. Korkean ympäristönsuojelun tason tarjoava sääntely edistää myös suomalaisen akkuteollisuuden kilpailuasemaa EU:ssa.

Ministerit keskustelevat myös komission marraskuussa antamasta tiedonannosta EU:n uudeksi maaperästrategiaksi. EU:n uuden maaperästrategian visiona on, että vuoteen 2050 mennessä kaikki Euroopan maaperäekosysteemit ovat terveitä. Tavoitteena on turvata maaperän suojelu, ennallistaminen ja kestävä käyttö. Suomi pitää tärkeänä ja tarpeellisena, että strategia päivitetään. Maaperään liittyvissä aloitteissa on tärkeää huomioida jäsenvaltioiden erilaiset luonnonolosuhteet ja tilanteet. Tarkemmat Suomen kannat maaperästrategiaan muodostetaan valmisteltavana olevassa E-kirjeessä.

Lisätietoja

Terhi Lehtonen
valtiosihteeri
p. 029 516 100
[email protected]

EU:n 55-valmiuspaketti:
Marjo Nummelin
ympäristöneuvos
p. 0295 250 227
[email protected]

Akkuasetus:
Jouni Nissinen
erityisasiantuntija
p. 050 325 5976
[email protected]

Maaperästrategia:
Teija Haavisto
erikoissuunnittelija
p. 050 476 3601
[email protected]