Hoppa till innehåll
Media

Ett medborgarråd testades som stöd för beredningen av klimatpolitiken

miljöministeriet
Utgivningsdatum 26.8.2021 11.50
Nyhet

Det första medborgarrådet med uppgift att utvärdera klimatåtgärder genomfördes i Finland våren 2021. Rudabordsforumet för klimatpolitik och miljöministeriet beställde ett medborgarråd för att bedöma hur rättvisa och effektiva de nationella klimatåtgärderna är.

Vid miljöministeriet är allmänhetens delaktighet i beredningen av politiken etablerad. Deltagandet i traditionella samråd faller ofta på samma personer, det vill säga de som är aktiva i frågan. Med tanke på klimatåtgärdernas godtagbarhet är det dock viktigt att höra också de människor som i allmänhet inte deltar i samråd.

I beredningen av klimatplanen testades medborgarrådet därför som en kompletterande form av deltagande. En forskningsgrupp vid Åbo universitet som är specialiserad på medborgarråd ansvarade för genomförandet av rådet. Forskarna genomförde rådet med 33 personer som valts genom slumpmässigt urval. I rådets sammansättning beaktades bland annat regionala drag, kön, språk och ålder.

Rådet genomfördes i ett skede av beredningen där eventuella åtgärder i klimatplanen hade delats in i 14 olika åtgärdshelheter. På detta sätt var det lättare för rådet att kommentera konkreta förslag, såsom stödåtgärder för klimatvänliga transporter eller klimatvänlig mat.

Medborgarrådets kommentarer om beredningen av klimatplanen gav viktiga synpunkter särskilt med tanke på den fortsatta beredningen av de allmänna styrmedlen för konsumtionen.

En bra sak med medborgarrådet var enligt klimatplanens beredare att rådets ståndpunkt var en övervägd åsikt. Rådet fick fördjupande bakgrundsinformation om ämnet och förde en dialog under ledning av en professionell facilitator. Med denna metod motsvarade slutresultatet mer exakt de frågor som var föremål för beredning.

Medborgarrådet utarbetade ett uttalande om rättvis klimatpolitik

Rådet hade till uppgift att utvärdera de åtgärder som omfattas av den nya klimatplanen, som sträcker sig fram till 2035. Rådet diskuterade särskilt de åtgärder för att minska utsläppen från boende, transporter och mat som gäller medborgarna och hur rättvisa och effektiva de är.

Deltagarna satte sig in i ämnet med hjälp av bakgrundsmaterial och genom att höra experter inom olika ämnesområden. Rådet diskuterade den information som den fått och olika synpunkter på klimatåtgärderna i smågrupper och i gemensamma diskussioner. Rådet sammanträdde tre gånger och mötena ordnades på webben.

Som ett resultat av arbetet utarbetade rådet ett eget uttalande om de ämnen som behandlats.

Som en allmän observation uttalade sig rådet till exempel på följande sätt:

”Konsumenterna ska starkt och tydligt informeras om olika ekonomiska åtgärder, så att alla inkomstklasser kan ansöka om diverse stöd och avdrag eller annars beakta de nya ekonomiska förändringarna i sin verksamhet. Informationsstyrningen bör vara heltäckande, till exempel i form av klimatfostran redan i grundskolan. Den bör innehålla tydliga och kortfattade motiveringar till de ekonomiska åtgärderna, så att allmänhetens medvetenhet ökar. I den informationsstyrning som gäller stöd bör särskilt de som har det sämst ställt och de äldre beaktas.”

Mer information:

Riikka Yliluoma
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]

Jarmo Muurman
miljöråd, generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik
miljöministeriet
tfn 0295 250 185
[email protected]