Hoppa till innehåll
Media

Ett medborgarråd ska diskutera rättvisan och effektiviteten i Finlands åtgärder för att minska utsläppen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2021 11.56
Pressmeddelande

Allmänhetens åsikter och förslag gällande Finlands åtgärder för att minska utsläppen ska tas fram i ett medborgarråd under våren. 8 000 finländare kommer att få ett kallelsebrev till rådet, som är det första rådet för klimatfrågor som ordnas i Finland på nationell nivå. Till rådet väljs högst 50 personer.

Medborgarrådet har till uppgift att bedöma hur rättvisa och effektiva Finlands planerade åtgärder för att minska klimatutsläppen är. I medborgarrådet behandlas i synnerhet sådana åtgärder som berör medborgarna och som gäller mat, boende och transporter.

”Ofta är det bara ett fåtal människor som deltar i beredningen av politiken. Våra klimatåtgärder lyckas bara om vi ser till att alla är med. Det är viktigt att höra också de människor som i allmänhet inte deltar i diskussionen. Med hjälp av medborgarrådet får vi höra synpunkter på en rättvis klimatpolitik av en representativ grupp finländare”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Slumpmässigt valda finländare från olika delar av landet får i mars ett kallelsebrev till medborgarrådet. Bland dem som anmält sig till rådet väljs en grupp på högst 50 personer så att den representerar den finska befolkningen så väl som möjligt.

Rådet tar fram kunskapsbaserade synpunkter

Medborgarrådet har beställts av Finlands rundabordsforum för klimatpolitik tillsammans med miljöministeriet och det genomförs av Åbo universitet. Medborgarrådet sammanträder på distans tre gånger under april, och deltagarna får ett arvode. För att delta i rådet krävs det ingen tidigare kunskap om ämnet.

”Deltagarna får bakgrundsinformation om Finlands klimatåtgärder på förhand, och i rådet får de höra anföranden av olika experter. Som slutresultat kommer rådet att presentera kunskapsbaserade och övervägda synpunkter till stöd för beredningen av klimatpolitiken”, säger Maija Setälä, professor i statsvetenskap vid Åbo universitet.

Medborgarrådet är en fortsättning på det samråd med allmänheten som genomfördes i samband med beredningen av klimatplanen på medellång sikt. I början av året hade allmänheten en möjlighet att framföra synpunkter genom en öppen webbenkät. Sammanlagt kom det in 18 000 svar. Medborgarrådet kommer att behandla de teman som lyftes fram i svaren på enkäten.  

Medborgarrådet testas som ett språkrör för allmänheten

Medborgarrådet sammanställer de synpunkter som diskuterats till ett uttalande. Dessutom sammanställer forskare vid Åbo universitet ett sammandrag och en slutrapport om genomförandet av medborgarrådet. Resultaten behandlas under våren vid rundabordsforumet för klimatpolitik.

Vid rundabordsforumet för klimatpolitik deltar ett stort antal aktörer från olika samhällsområden. Genom sitt arbete stöder forumet den nationella beredningen och verkställandet av klimatpolitiken genom att skapa en gemensam förståelse för hur Finland kan övergå till ett klimatneutralt samhälle på ett rättvist sätt.

Medborgarrådets resultat publiceras under våren på miljöministeriets webbplats. Resultaten används också vid beredningen av den klimatpolitiska planen på medellång sikt.

Mer information:

Riikka Yliluoma, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 050 414 1682, [email protected]

Jarmo Muurman, miljöråd, generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik, miljöministeriet, tfn 0295 250 185, [email protected]

Maija Setälä, professor, Åbo universitet, tfn. 029 450 2737, [email protected]