Hoppa till innehåll
Media

Ersättning för skador som orsakats av fridlysta arter 2020 ska sökas före årets slut

miljöministeriet
Utgivningsdatum 8.10.2020 15.02
Pressmeddelande

Ansökningar om ersättning för skador som år 2020 orsakats av djur som fridlysts med stöd av naturvårdslagen ska lämnas in senast den 31 december 2020. NTM-centralerna och miljöministeriet strävar efter att behandla höstens ansökningar i rask takt. Om en skada som uppkommit detta år kan fastställas och bedömas först på våren, kan ansökan om ersättning lämnas in fram till slutet av maj 2021. Miljöministeriet har sammanställt anvisningar och en elektronisk blankett för ansökan om ersättning.

Miljöministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna informerar

Av ansökan ska framgå vilken art som orsakat skadan, när och var skadan har inträffat, skadans art och omfattning samt om sökanden får ersättning från en försäkring eller med stöd av annan lagstiftning, och i så fall till vilket belopp. En förutsättning för att få bidrag är att den som lidit skada med alla rimliga medel som står till buds har försökt förhindra att skada uppkommer eller att en skada förvärras. En oavhängig expert som godkänts av den myndighet som beviljar stöd bör alltid fastställa skadorna.

Vitkindade gäss orsakade i våras betydande skador på jordbruket i synnerhet i östra Finland. Det har betalats ut ersättning till ett belopp av sammanlagt 2,7 miljoner euro för de skador som vitkindade gäss orsakade. NTM-centralerna betalade ut ersättningarna enligt en snabbare tidtabell redan under augusti och september. Förfarandet med att snabbt betala ut ersättning fortsätter att tillämpas också resten av året.

Miljöministeriet främjar skyddet av fridlysta arter genom att bevilja ersättningar för skador som orsakats av fridlysta djur. Ersättning betalas ut med stöd av miljöministeriets beslut om bidrag för att ersätta skador förorsakade av fridlysta sällsynta djur (1626/1991). NTM-centralerna beviljar ersättning inom ramen för det anslag som årligen fastställs för miljöministeriet i statsbudgeten.

Merparten av det arktiska gåsbeståndet har anlänt till Finland

Just nu pågår de vitkindade gässens höstflyttning. Merparten av det arktiska beståndet har sannolikt redan anlänt till Finland och endast en liten del av beståndet har flugit vidare till Estland och Södra Sverige. Gässen har brett ut sig i ett stort område i östra och sydöstra Finland.

”De största mängderna rastande fåglar har påträffats i Kymmenedalen och ställvis i Norra Karelen. I höst har rastande gäss observerats exceptionellt långt västerut, till och med i Uleåborg”, berättar Harri Kontkanen, naturvårdsexpert vid NTM-centralen i Norra Karelen.

Ett utkast till lag om ersättning av skador orsakade av fridlysta djur är just nu på remiss

Miljöministeriet har berett ett utkast till lag om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur. Den nya lagen ska innehålla tydligare bestämmelser om förfarandet för ersättning av skador orsakade av fridlysta arter. Bidrag kan beviljas till exempel för anskaffning av anordningar av olika slag, för arbetskostnader och för forskning och utvecklingsarbete. Avsikten är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2020. Utlåtanden kan lämnas fram till onsdagen den 4 november 2020.

Editerat den 23.10: Guiden tillsatts på svenska

Mer information: 

Hanne Lohilahti, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 374, [email protected]
Tarja Haaranen, överdirektör, miljöministeriet, tfn 0295 250 071, [email protected]

NMT-centralernas kontaktpersoner:

[email protected]

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: ylitarkastaja Hannu Mahla, p. 0295 027 874

Etelä-Savon ELY-keskus: luonnonsuojeluasiantuntija Jukka Välijoki, p. 0295 024 243

Hämeen ELY-keskus: ympäristöasiantuntija Kirsi Lehtinen, p 0295 025 202

Kaakkois-Suomen ELY-keskus: luonnonsuojelubiologi Tuula Tanska, p. 0295 029 291

Kainuun ELY-keskus: ylitarkastaja Jouko Saastamoinen, p. 0295 023 889

Keski-Suomen ELY-keskus: biologi Aulis Jämsä, p. 0295 024 749

Lapin ELY-keskus: ylitarkastaja Taina Kojola, p. 0295 037 379

Pirkanmaan ELY-keskus: ylitarkastaja Marika Koskinen, p. 0295 036 029

Pohjois-Karjalan ELY-keskus: luonnonsuojeluasiantuntija Saara Heräjärvi, p. 0295 026 175

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: ylitarkastaja Tupuna Kovanen, p. 0295 038 357

Pohjois-Savon ELY-keskus: ympäristöylitarkastaja Antti Lammi, p. 0295 026 819

Uudenmaan ELY-keskus: lakimies Tapio Korhonen, p. 0295 021 408

Varsinais-Suomen ELY-keskus: ylitarkastaja Ritva Kemppainen, p. 0295 023 012