Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Korvaus rauhoitettujen lajien vuonna 2020 aiheuttamiin vahinkoihin haettava vuoden loppuun mennessä

Ympäristöministeriö
8.10.2020 15.02
Tiedote

Korvaushakemukset luonnonsuojelulailla rauhoitettujen eläinten vuonna 2020 aiheuttamista vahingoista on jätettävä viimeistään 31.12.2020 mennessä. ELY-keskukset ja ympäristöministeriö pyrkivät käsittelemään syksyn hakemuksia nopeutetusti. Jos kuluvana vuonna syntynyt vahinko on todettavissa ja arvioitavissa vasta ensi keväänä, korvaushakemuksen voi jättää toukokuun 2021 loppuun mennessä. Ympäristöministeriö on laatinut ohjeet ja sähköisen lomakkeen korvaushakemusten laatimiseksi.

Ympäristöministeriö ja ELY-keskukset tiedottavat

Korvaushakemuksesta on käytävä ilmi, minkä lajin aiheuttamista vahingoista on kysymys, milloin ja missä vahinko on tapahtunut, vahingon laatu ja määrä sekä saako hakija ja missä määrin korvausta vakuutuksen tai muun lainsäädännön perusteella. Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että vahingonkärsijä on käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin pyrkinyt estämään vahingon syntymisen tai sen laajenemisen. Tuen myöntävän viranomaisen hyväksymän riippumattoman asiantuntijan tulee aina todentaa vahingot.

Valkoposkihanhet aiheuttivat tänä keväänä merkittävät vahingot maataloudelle erityisesti itäisessä Suomessa. Korvauksia valkoposkihanhien vahingoista maksettiin yhteensä 2,7 miljoonaa euroa. ELY-keskukset maksoivat korvaukset nopeutetulla aikataululla jo elo- ja syyskuun aikana. Nopeutettu korvausmenettely jatkuu myös loppuvuoden.

Ympäristöministeriö edistää rauhoitettujen lajien suojelua myöntämällä korvauksia rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Maksettavat korvaukset perustuvat ympäristöministeriön päätökseen rauhoitettujen harvinaisten eläinten tuottamien vahinkojen korvaamiseksi maksettavista korvauksista (1626/1991). ELY-keskukset myöntävät korvaukset ympäristöministeriön vuosittain valtion tulo- ja menoarviossa vahvistaman määrärahan puitteissa.

Pääosa arktisesta hanhikannasta saapunut Suomeen

Valkoposkihanhimuutto on parasta aikaa käynnissä. Pääosa arktisesta kannasta on todennäköisesti jo saapunut Suomeen ja vain pieni osa kannasta on muuttanut edelleen Viroon ja Etelä-Ruotsiin. Hanhet ovat levinneet laajalle itäiseen ja kaakkoiseen Suomeen.

”Suurimmat levähtävien lintujen määrät ovat olleet Kymenlaaksossa sekä paikoin Pohjois-Karjalassa. Tänä syksynä levähtäviä hanhia on havaittu poikkeuksellisen lännessä aina Oulua myöten”, kertoo Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Harri Kontkanen.

Lakiluonnos rauhoitettujen eläinten aiheuttamista vahingoista parhaillaan lausunnoilla

Ympäristöministeriössä on valmisteltu lakiluonnos rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemistä ja korvaamisesta. Uusi laki selkeyttää rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyä. Avustusta myönnettäisiin esimerkiksi erilaisten laitteiden hankintaan, työkustannuksiin sekä erilaisiin tutkimuksiin ja kehitystyöhön. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2020. Lausuntoja lakiluonnoksesta pyydetään viimeistään keskiviikkona 4.11.2020.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Hanne Lohilahti, ympäristöministeriö, p. 0295 250 374, [email protected]

Ylijohtaja Tarja Haaranen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 071, [email protected]

ELY-keskusten yhteyshenkilöt:

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: [email protected]

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: ylitarkastaja Hannu Mahla, p. 0295 027 874

Etelä-Savon ELY-keskus: luonnonsuojeluasiantuntija Jukka Välijoki, p. 0295 024 243

Hämeen ELY-keskus: ympäristöasiantuntija Kirsi Lehtinen, p 0295 025 202

Kaakkois-Suomen ELY-keskus: luonnonsuojelubiologi Tuula Tanska, p. 0295 029 291

Kainuun ELY-keskus: ylitarkastaja Jouko Saastamoinen, p. 0295 023 889

Keski-Suomen ELY-keskus: biologi Aulis Jämsä, p. 0295 024 749

Lapin ELY-keskus: ylitarkastaja Taina Kojola, p. 0295 037 379

Pirkanmaan ELY-keskus: ylitarkastaja Marika Koskinen, p. 0295 036 029

Pohjois-Karjalan ELY-keskus: luonnonsuojeluasiantuntija Saara Heräjärvi, p. 0295 026 175

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: ylitarkastaja Tupuna Kovanen, p. 0295 038 357

Pohjois-Savon ELY-keskus: ympäristöylitarkastaja Antti Lammi, p. 0295 026 819

Uudenmaan ELY-keskus: lakimies Tapio Korhonen, p. 0295 021 408

Varsinais-Suomen ELY-keskus: ylitarkastaja Ritva Kemppainen, p. 0295 023 012