Hoppa till innehåll
Media

De nordiska miljö- och klimatministrarna förbereder sig inför höstens klimat- och naturmöten

miljöministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2022 8.32
Pressmeddelande

Miljö- och klimatminister Emma Kari deltar i de nordiska miljö- och klimatministrarnas möte. På mötets agenda står de nordiska ländernas förberedelser inför FN:s klimat- och naturmöten, hållbar sjöfart, förhandlingar om det internationella plastavtalet samt förberedelser inför en vetenskapspolitisk panel som fokuserar på kemikalier, avfall och föroreningar. Mötet hålls den 3 maj i Oslo.

"Klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald är problem som är kopplade till varandra, och de måste också lösas tillsammans. De närmaste åren är kritiska med tanke på uppnåendet av målet på 1,5 grader och stoppandet av förlusten av biologisk mångfald. De nordiska länderna kan leda med gott exempel och vara världens mest hållbara region", säger miljö- och klimatminister Emma Kari.

Ministrarna diskuterar hur de nordiska länderna kan höja den internationella ambitionsnivån i fråga om utsläppsminskningar, anpassning till klimatförändringar och klimatfinansiering, som man kom överens om vid klimatmötet i Glasgow. De nordiska ministrarna förbereder sig tillsammans också på partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald där ambitionsnivån, verkställandet och beaktandet av biologisk mångfald inom olika sektorer är en central fråga. Ministrarna ska diskutera de nordiska ländernas prioriteringar och samarbetet för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och åtgärderna för att vända naturen utveckling mot en positiv riktning.

FN:s följande klimatmöte hålls i november i Sharm el-Sheikh i Egypten. Partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald ordnas i månadsskiftet augusti–september i Kunming i Kina.

På agendan finns också sjöfart och avfall

Vid sitt möte delar ministrarna med sig av erfarenheter av hur de nordiska länderna arbetar för att minska växthusgasutsläppen från närsjöfarten, vilken nytta man får av att intensifiera det nordiska samarbetet och hur de nordiska länderna kan främja koldioxidsnål och slutligen utsläppsfri sjötransport globalt. De nordiska miljö- och klimatministrarna förväntas ge en deklaration om grön sjöfart som syftar till utsläppsfri färjetrafik på vissa rutter före 2030.

I övrigt behandlas också fortsättningen för FN:s miljöförsamling (UNEA 5.2). UNEA 5.2 beslutade i mars att FN:s medlemsländer ska inleda förhandlingar om ett internationellt plastavtal och om en mellanstatlig vetenskapspolitisk panel för kemikalier, avfall och föroreningar. Bakgrunden till panelen utgörs av de nordiska rekommendationerna för hållbar hantering av kemikalier som publicerades våren 2020.  Vid sidan av klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald har föroreningar identifierats som en tredje kris som hotar vår planet, och därför är det viktigt att få mer information om förorening som grund för beslutsfattandet.

Ytterligare information:

Antti Heikkinen
Ministerns specialmedarbetare
tfn +358 50348 1406
[email protected]

Bo Storrank
Specialsakkunnig
tfn +358 50514 2283
[email protected]