Hoppa till innehåll
Media

Byggnadssamarbetet med Ryssland fortsätter med nya mål

miljöministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2021 8.32
Nyhet

Finland och Ryssland fortsätter samarbetet inom byggbranschen. Det nya målet för samarbetet är att hitta smarta och hållbara lösningar för stadsutveckling och byggbranschen överlag.

Det strävas efter att öka informationsutbytet mellan länderna både när det gäller bostadsbyggande, nybyggnad och renovering samt planering av byggnader och markanvändning. Närmare samarbetsområden är bland annat frågor som gäller energidistribution i planeringen av områdesanvändningen och den byggda miljöns digitalisering samt byggnaders energiprestanda, inomhusluft, livscykelverkningar, underhåll och upprätthållande. Dessutom strävas det till att i högre grad än tidigare utbyta information om utvecklingen av författningar och andra styråtgärder.

Målet är att samarbetet syns i praktiken som nya partnerskap mellan ländernas forskningsinstitut samt som samarbetsprojekt och ett allt mer omfattande utbyte av information och erfarenheter, särskilt på kommunal och regional nivå. Länderna strävar också efter att främja ömsesidiga affärsmöjligheter, till exempel genom att identifiera strukturella och ekonomiska hinder och utarbeta förslag för att undanröja dem.

Samförståndsavtalet om byggande undertecknades på Rysslands vägnar av vice ministern för byggande, boende och kommunal ekonomi Maxim Jegorov och på Finlands vägnar av miljöministeriets kanslichef Juhani Damski.

Ytterligare information

Teppo Lehtinen
Överdirektör
miljöministeriet
tfn. 0295 250 157
[email protected]