Hoppa till innehåll
Media

Boskapsgårdars arbete för naturens mångfald resulterade i utmärkelsen Finlands bästa landskapsprojekt

miljöministeriet
Utgivningsdatum 9.11.2022 10.10
Pressmeddelande
Lapsi ja kissa sumuisella hiekkatiellä
Foto: Maria Frände, vinnarfotot i landskapsfototävlingen

Föreningen ProAgria Etelä-Suomi ry:s nätverk Lumolaidun har utsetts till Finlands bästa landskapsprojekt 2022. Pristagarna kombinerar skötsel av värdefulla landskap med bevarande av naturens mångfald. Till nätverket Lumolaidun hör åtta boskapsgårdar i Birkaland med värdefulla vårdbiotoper som boskapen sköter genom betesgång. Vårdbiotoperna är hotade naturtyper.

På de prisbelönta betesmarkerna har man kartlagt vilka växter, insekter, fåglar och svampar där lever. Också markens biologiska mångfald har bedömts. Det har identifierats ett flertal hotade arter i de omfattande kartläggningarna. Den nya information som man fått om arterna och deras livsmiljöer gör det möjligt att rikta skötseln av vårdbiotoper så att den gynnar arterna i varje objekt. Nätverket har ökat jordbrukarnas kunnande i frågor som rör naturens mångfald och deras motivation att vårda kulturlandskap. Också allmänheten har fått bekanta sig med projektets praktiska resultat och njuta av fortsatt öppna landsbygdslandskap.

Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo belönade årets bästa landskapsprojekt under ett landskapssymposium i Ständerhuset i Helsingfors den 9 november 2022.
​​​​​​​”Kulturlandskap är viktiga med tanke på naturens mångfald, människornas välbefinnande och den lokala identiteten. Nätverket Lumolaidun har på ett fint sätt ökat medvetenheten om betydelsen av naturens mångfald och fört samman forskare, myndigheter och markägare för att främja vården av kulturlandskap på landsbygden”, säger minister Ohisalo.

Laiduntavia nautoja kesäisellä laitumella metsän reunassa.
Foto: Lumolaidun, Laura Puolimäki

    

Nätverket Lumolaidun representerar Finland i tävlingen om Europarådets landskapspris nästa år.

Minister Maria Ohisalo offentliggjorde också utredningen Yhteiset maisemat, som beretts vid Finlands miljöcentral, och berättade att beredningen av Finlands landskapspolitiska program inleds nästa år utifrån utredningen.

”Europeiska landskapskonventionen förutsätter att de stater som är parter i den fastställer en egen landskapspolitik. Med sin utredning har Finlands miljöcentral gjort ett viktigt grundläggande arbete för beredningen av Finlands landskapspolitiska program. Vi kan värna om landskap endast genom omfattande samarbete”, betonar minister Ohisalo.

Fototävlingen Mitt landskap förevigade oktoberlandskap

De fotografer som deltog i miljöministeriets landskapsfototävling förevigade både vardagliga och festliga landskap såväl på landsbygden som i städer under landskapsveckan 17–23 oktober 2022. I fototävlingen deltog cirka 300 foton som på ett mångsidigt sätt illustrerar finländska oktoberlandskap med olika element och i olika färger.

Vinnarfotot är taget av Maria Frände i Pensala i Nykarleby den 18 oktober. Bilden föreställer en liten kattrastare i ett österbottniskt åkerlandskap i morgondimma.

Johanna Jouppila (Helsingfors, Nordsjö den 21 oktober), Riitta-Liisa Pettersson (Pargas, Lenholmen den 20 oktober), Åke Nygård (Nystad, den 22 oktober) och Juhani Virkanen (Helsingfors, Borgbacken den 20 oktober) belönades med hedersomnämnanden.
”Vinnarfotot illustrerar växelverkan mellan människan och naturen på ett roligt sätt.

"Oktoberdimman skapar en rogivande stämning och vägkurvan leder blicken mot horisonten”, berättar tävlingsjuryns ordförande, miljörådet Tapio Heikkilä från miljöministeriet.

De foton som deltagit i landskapsfototävlingen står framme i miljöministeriets fönsterutställning på Alexandersgatan 7 i Helsingfors från den 14 november 2022 till den 8 januari 2023.

Finlands bästa landskapsprojekt efterlyses vartannat år genom en tävling i miljöministeriets regi. Tävlingen riktade sig till civilsamhällesorganisationer och lokala och regionala myndigheter som har skyddat, vårdat eller planerat landskap. I tävlingsjuryn ingick representanter för miljöministeriet, Museiverket, Finlands Hembygdsförbund och Grönmiljöförbundet.

Europarådets landskapspris och den internationella landskapsdagen anknyter till europeiska landskapskonventionen, som 40 stater är part i. Landskapspriset delas ut vartannat år. Finland har redan två gånger belönats med ett hedersomnämnande i tävlingen om landskapspriset. Internationella landskapsdagen firas årligen den 20 oktober.

Ytterligare information

Annika Uddström
forskare
Finlands miljöcentral
[email protected]
tfn 0295 251 715

Tapio Heikkilä
miljöråd
miljöministeriet
[email protected]
tfn 0295 250 166

Nätverket Lumolaidun

Laura Puolamäki
landskapsexpert
ProAgria Etelä-Suomi ry / Maa- ja kotitalousnaisten maisemapalvelut
[email protected]
tfn 040 544 4899